Przestrzeń rozwija skrzydła

Przestrzeń rozwija skrzydła

śląskie
graviteo
REKLAMA

Rusza 16. edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie.

 

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

 

Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym. Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa.

 

Nominowane realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.

 

Termin zgłoszeń upływa 29 maja br. Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.

 

W zeszłorocznej edycji o nagrody walczyło 45 zgłoszeń z 34 gmin.

REKLAMA

 

W kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NAGRODĘ otrzymał Park sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA) - utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach, natomiast WYRÓŻNIENIE zdobyła Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II (z wyłączeniem budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci do odrębnej kategorii - obiekt użyteczności publicznej).

 

W kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NAGRODĘ MARSZAŁKA zdobyła realizacja Zagospodarowanie Skweru im. ks. Prałata Stefana Pieczki w Raciborzu - przebudowa fontanny, a WYRÓŻNIENIE otrzymało Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni ,,Saturn" w Czeladzi.

 

W kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NAGRODĘ MARSZAŁKA otrzymała Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II - Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci. W tej kategorii przyznano dwa równorzędne WYRÓŻNIENIA, dla Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach i dla Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 w Sosnowcu.

 

W kategorii ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NAGRODĘ MARSZAŁKA zdobyła Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ,,Elektrownia" w Czeladzi, natomiast WYRÓŻNIENIE otrzymała Przebudowa budynków przy ul. Kard. Hlonda 29 w Rudzie Śląskiej na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych.

 

NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała realizacja Rynek Od.Nowa - Rewitalizacja Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej w Jaworznie.

 

Źródło: UMWŚ

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA