DODAJ

Nareszcie plan zagospodarowania dla Osiedla Oficerskiego w Krakowie

Kraków
Nareszcie plan zagospodarowania dla
tomasz.witko
2012-12-05 16:30:49
W dniu 5 grudnia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXII/888/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie".

Plan ma na celu ochronę dotychczasowego charakteru tego obszaru Miasta, a jednocześnie jego ochronę przed nowymi inwestycjami wypaczającymi ten charakter i uszczuplającymi istniejące tereny zielone, funkcjonujące bądź jako zieleń wewnątrzblokowa, bądź też jako obudowa rzeki Białuchy. Jest to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wartościowym układzie urbanistycznym.