DODAJ

Będą nowe drogi w regionie

lubuskie
Będą nowe drogi w
RynekInfrastruktury
2013-03-15 11:12:19

Wojewoda lubuski Marcin Jabłoński podpisał umowy z pięcioma spośród dziewięciu samorządów gminnych, które otrzymają dofinansowanie do inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


 


Marcin Jabłoński umowy o dofinansowanie w ramach Programu dotacją z budżetu państwa podpisał z przedstawicielami 5 gmin: Zbąszynka, Międzyrzecza, Strzelec Krajeńskich, Małomic i Słońska. Z pozostałymi 3 gminami: Nową Solą, Zieloną Górą, i Deszcznem umowy zostaną podpisane w późniejszym terminie, pasującym przedstawicielom gmin.


 


Ponadto, na liście zatwierdzonej przez ministra administracji i cyfryzacji znajdują się Żary o statusie miejskim, z którą Wojewoda podpisze umowę po uzupełnieniu kwoty dotacji uzyskanej w wyniku oszczędności.


 


Uroczystość podpisania umów na tzw. schetynówki w lubuskim urzędzie wojewódzkim przebiegała w radosnej atmosferze. Samorządowcy zgodnie podkreślali, że Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jest jednym z najlepszych pomysłów obecnego rządu.


 


– Infrastruktura drogowa jest jednym z najważniejszych elementów składowych, poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców. Cieszę się, że po raz kolejny możemy być pośrednikiem w przekazaniu pieniędzy na realizacje zaplanowanych w gminach często kluczowych inwestycji – powiedział Wojewoda Marcin Jabłoński.


 


W 2013 roku w ramach II edycji Programu w województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa zostało przeznaczone ponad 21 mln zł do równego podziału na powiaty i gminy w proporcjach 50%/50% (wkład własny/dotacja budżetu państwa).


 


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku. Dotację otrzyma 10 wniosków złożonych przez 9 powiatów na kwotę 10,655 mln zł, 9 wniosków złożonych przez gminy na kwotę 10,655 mln zł. Inwestycje muszą być zrealizowane i rozliczone do końca grudnia 2013 roku.


 


– Bez pomocy ze strony pracowników Wydziału Infrastruktury nie udałoby nam się tak skutecznie wnioskować o pieniądze. To dzięki ich zaangażowaniu możemy poprawiać jakość życia w naszych gminach – powiedział na zakończenie uroczystości burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki.


 


W ramach I etapu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zrealizowano 143 inwestycje, wyremontowano 324,5 km dróg, na kwotę ponad 145 mln zł, proporcjach 50%/50% (wkład własny/dotacja budżetu państwa).


 


W 2011 roku uchwalono „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (okres realizacji 2012-2015). W 2012 roku w ramach I edycji tego Programu zrealizowano 32 inwestycje drogowe, wyremontowano 22 km dróg na kwotę 8,5 mln zł w proporcjach 70%/30% (wkład własny/dotacja budżetu państwa).