Polskie województwa coraz bardziej innowacyjne – ranking

Polskie województwa coraz bardziej innowacyjne – ranking

Polska
Orzech
Orzech
REKLAMA
Według niedawno opublikowanego raportu "Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017", innowacyjność Polski rośnie nie tylko w skali całego kraju, ale także na poziomie regionalnym.
W czołówce polskich województw utrzymują się niezmiennie mazowieckie (97 punktów, rok temu 96), małopolskie (88 punktów, rok temu 84), dolnośląskie (76 punktów, rok temu 75) oraz pomorskie (74 punkty, rok temu 73). 
Są to regiony, w których dominującą rolę odgrywają aglomeracje: warszawska, krakowska, wrocławska i trójmiejska. Z roku na rok można jednak zauważyć zmniejszenie się dystansu między Mazowszem a pozostałą trójką, co jest skutkiem licznych inwestycji, obecności specjalnych stref ekonomicznych (SSE), a także rozbudowy infrastruktury transportowej.
Jednak największy rozwój potencjału innowacyjności w ciągu kilku ostatnich lat osiągnęło województwo lubelskie. Duży awans zawdzięcza głównie rosnącej liczbie wydanych patentów – ponad trzykrotny wzrost w ciągu 5 lat. Dobre wyniki odnotowało także województwo podkarpackie. W przypadku tego regionu na wyróżnienie zasługuje jego skok w wydajności pracy, wynikający z prowadzonej w regionie polityki inwestowania w innowacyjne branże, szczególnie w lotnictwo (duży rozwój tzw. "Doliny Lotniczej").
REKLAMA
Najniższe pozycje w rankingu "Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017" zajęły województwa: świętokrzyskie (48 punktów), warmińsko-mazurskie (41 punktów) i lubuskie (38 punktów). 
Jest to przede wszystkim wynik niskiej wydajności pracy, małych nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB, małej liczby osób pracujących w tym sektorze, a także najniższej w kraju liczby studentów i wydanych patentów. Niskie pozycje tych województw w rankingu, to także efekt niskiego uprzemysłowienia tych regionów oraz słaby rozwój sektora usług, infrastruktury transportowej, edukacyjnej i badawczo-rozwojowej.

Indeks powstał w wyniku zsumowania rezultatów w kategoriach: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczba studentów, liczba pracujących w B+R i liczba wydanych patentów.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA