DODAJ

Budowa S3 z Nowej Soli do Legnicy po 2013 roku

Drogi i mosty / lubuskie
Budowa S3 z Nowej
RynekInfrastruktury
2013-02-20 20:05:21

Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na interwencję prezydenta Legnicy poinformował, że budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku z Nowej Soli do Legnicy przewidywana jest do realizacji, zgodnie z rządowym programem budowy dróg krajowych, po roku 2013.


 


GDDKiA pisze w swojej korespondencji, że posiada już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz jej dokumentację budowlaną. Natomiast po zmianie przepisów musi wykonać ponowną analizę akustyczną. Przewiduje jednocześnie złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę tego odcinka w drugiej połowie roku 2013.Dla Legnicy inwestycja ta ma już od lat znaczenie strategiczne. Równolegle z budową legnickiego odcinka S3 będzie prowadzona budowa drogi krajowej nr 94, pozwalająca na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z legnickich ulic: Chojnowskiej, Piastowskiej, Pocztowej, Kartuskiej, Czarnieckiego i Wrocławskiej.Ponadto w ramach tego zadania inwestycyjnego ma powstać wygodna estakada drogowa, łącząca zbudowany już nowy cmentarz komunalny dla Legnicy z miastem poprzez ulicę Kołobrzeską i Lotniczą.