DODAJ

Obwodnica Nowej Soli - już za 2 lata

Drogi i mosty / Nowa Sól
Obwodnica Nowej Soli -
RynekInfrastruktury
2011-10-25 11:10:39

Budowa obejścia drogowego ma połączyć istniejące drogi wojewódzkie nr 315 i 297. Celem realizacji tej inwestycji jest przeniesienie ruchu tranzytowego poza granice terenu zabudowanego. Długość planowanego odcinka jezdni to 4 860 metrów.Budowa obwodnicy w ciągu DW nr 315 obejmuje m.in. budowę ronda na ul. Przyszłości, dwóch skrzyżowań skanalizowanych, wiaduktu nad linią kolejową nr 273 (Wrocław – Szczecin w km 4+522,50), wiaduktu drogowego nad obwodnicą (w km 2+078,75) i przepustów.Budowa obwodnicy ma rozpocząć się 4 maja 2012 r., a zakończyć – 30 października 2013 r. Oferty będą oceniane na podstawie ceny i doświadczenia oferentów.