DODAJ

Powstanie łącznik A4 z DK-4 w rejonie Brzeska

Drogi i mosty / małopolskie
Powstanie łącznik A4 z
RynekInfrastruktury
2013-11-29 11:09:18

Krakowski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi łączącej węzeł Brzesko na autostradzie A4 z drogą krajową nr 4. Droga klasy GP będzie stanowiła docelowy przebieg DK-75.

Zamówienie obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy GP o długości 2,1 km, wzmocnienie podłoża gruntowego, budowę estakady w ciągu łącznika o długości około 200 m i maksymalnej długości przęsła 46 m.


 


Powstanie jednopasowe rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 i łącznice ronda. Ponadto, przebudowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Leśną, drogi dojazdowe do obsługi terenu przyległego. Zbudowane zostaną drogi technologiczne, urządzenia ochrony środowiska i system odwodnienia pasa drogowego.


 


Do zadań wykonawcy będzie należało również opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów wymaganych prawem pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych.


 


Oferty należy składać do 7 stycznia przyszłego roku. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 20 miesięcy od daty podpisania umowy.