DODAJ

BOGL a KRYSL: odcinek C autostrady A2 przejezdny na EURO 2012

Drogi i mosty / mazowieckie
BOGL a KRYSL: odcinek
Kajtman
2012-06-07 00:22:31

BOGL a KRYSL wykonał 100% warstwy ścieralnej na odcinku C autostrady A2. Tym samym trasa została dopuszczona do ruchu przed mistrzostwami EURO2012. Od 6 czerwca 2012 roku polscy kierowcy oraz turyści z całej Europy mogą bezpiecznie przejechać nowo oddanym fragmentem A2 Stryków-Konotopa. Ponadto, BOGL a KRYSL oddał do użytku 5 wiaduktów – WD272, WD274, WD279, WD281 oraz WD286 – które umożliwią kierowcom bezpieczny przejazd nad autostradą A2. Tempo prac na odcinku C autostrady A2 było rekordowe.BOGL a KRYSL – od 13 marca 2012 roku – wykonał całość prac na nasypach, warstwach konstrukcyjnych oraz w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej wraz z robotami wykończeniowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracami przy dokończeniu mostów i wiaduktów.

 


BOGL a KRYSL, żeby zapewnić przejezdność trasy na EURO2012, nie tylko znacznie rozbudował bazę sprzętową, ale także zatrudnił dodatkowych pracowników – na odcinku C pracowało nieprzerwanie ponad 700 wykwalifikowanych pracowników. Ze względu na skalę powierzonych zobowiązań roboty na odcinku C autostrady A2 były prowadzone przez 7 dni w tygodniu, w trybie kilkuzmianowym. Szybkie tempo robót w zakresie nawierzchni bitumicznej na odcinku C było możliwe dzięki zaangażowaniu, wieloletniemu doświadczeniu BOGL a KRYSL oraz posiadanej infrastrukturze technicznej. Spółka sprowadziła z Niemiec nowoczesny rozściełacz do układania asfaltu, który wbudowywał materiał na całej szerokości 11-metrowej jezdni. W ciągu godziny rozściełacz wbudowuje aż 0,25 km 11-metrowej jezdni.Od 13 marca 2012 roku pracowaliśmy na odcinku C niezwykle intensywnie. Mam nadzieję, że udało się nam pokazać, że dobrze przygotowany, zorganizowany i doświadczony wykonawca może osiągnąć widoczne efekty nawet w tak krótkim czasie. Chciałbym zaznaczyć, że nasze prace cały czas podlegały niezwykle rygorystycznym odbiorom, a inspektorzy nadzoru wymagali od nas bardzo wysokiej jakości. Nie mamy wątpliwości, że wykonywane przez nas prace mogą stać się wizytówką Polski dla kierowców i turystów. Tak jest przykładowo z wykonaną przez nas w Czechach praską obwodnicą drogową R1 – jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych” – zapewnia Ivo Sochorek, prezes spółki-córki BOGL a KRYSL w Polsce.
 


Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku. Po mistrzostwach EURO2012 BOGL a KRYSL będzie realizował następujące prace na docinku C:


        drogi serwisowe oraz lokalne


        węzły komunikacyjne


        Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)


        montaż ekranów dźwiękochłonnych


        infrastruktura wokół odcinka C A2

 


BOGL a KRYSL podkreśla, że w czasie wykonywania prac wykończeniowych nie dojdzie do zamknięcia odcinka C – ruch może być tylko częściowo ograniczony.
 


Informacje dodatkowe:


Grupa BOGL a KRYSL działa od 1993 roku, a w 1995 roku połączyła się z niemiecką firmą Max Bogl. W Polsce działa od 2004 roku i realizuje budowy dróg i obiektów mostowych. BOGL a KRYSL w Czechach oraz na Słowacji znajduje się w pierwszej dziesiątce firm budowlanych, a na rynku niemieckim spółka Max Bogl plasuje się na 3. pozycji.W portfolio BOGL a KRYSL znajduje się wiele znaczących, europejskich projektów infrastrukturalnych. Doświadczenie w budowie dróg i autostrad oraz mostów firma  zdobywała zarówno w Czechach, Polsce, na Słowacji, jak też w Niemczech.BOGL a KRYSL zajmuje się również budową obiektów gospodarki wodnej i obiektów liniowych oraz ekologicznych czy modernizacją linii kolejowych. Firma produkuje także beton i prefabrykaty oraz wydobywa kamień i piasek we własnych kamieniołomach i piaskowniach.Kluczową inwestycją BOGL a KRYSL na terenie Polski jest kontynuacja budowy 20-kilometrowego odcinka C autostrady A2 między Strykowem a Konotopą. Wartość umowy zawartej z GDDKiA wynosi 756,06 mln zł brutto. Projekt prowadzony jest w konsorcjum z Dolnośląskimi Surowcami Skalnymi od sierpnia 2011 roku. W marcu 2012 roku firma BOGL a KRYSL przejęła od DSS całość prac na odcinku C autostrady A2. Partnerzy konsorcjum podpisali aneks do umowy, na mocy którego spółka BOGL a KRYSL została liderem konsorcjum, którego członkiem nadal pozostają Dolnośląskie Surowce Skalne. Prace na odcinku C autostrady A2 będą realizowane przez BOGL a KRYSL zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez GDDKiA. Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku, a droga będzie przejezdna na Euro 2012.Na terenie Polski firma BOGL a KRYSL realizuje inwestycje drogowo-mostowe głównie na terenie województwa śląskiego. Obecnie jest również wykonawcą między innymi obwodnicy Żyrardowa i odcinka autostrady A1. Do największych przedsięwzięć budowlanych spółki BOGL a KRYSL na terenie Polski zaliczyć można:


-  Obwodnicę Ustronia, województwo śląskie, III 2004 - V 2005


-  Budowę drogi ekspresowej S69, województwo śląskie, XI 2007 - XI 2009


-  Modernizację drogi wojewódzkiej nr 981 wraz z budową wiaduktu w m. Bobowa, województwo małopolskie, XII 2004 – V 2006


-  Przebudowę mostu w ciągu DK-45 nad rzeką Psiną w miejscowości Bieńkowice, województwo śląskie, VI 2006 - VII 2007


-  Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 86 w Katowicach, V 2006 - IX 2007


-  Remont mostu na rzece Soła w Oświęcimiu, VI 2009 – X 2010


--  Remont mostu w Żywcu, X 2009 – X 2010