BOGL a KRYSL: prace na odcinku C autostrady A2

BOGL a KRYSL: prace na odcinku C autostrady A2

mazowieckie
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

BOGL a KRYSL – po przejęciu od DSS całości prac na odcinku C autostrady A2 – zintensyfikował roboty budowlane w celu terminowego zamknięcia inwestycji, przewidzianego na 15 października 2012 roku. Jednocześnie, firma złożyła do GDDKiA aktualizację harmonogramu działań dotyczącego realizacji odcinka C. Ze względu na skalę powierzonych zobowiązań, BOGL a KRYSL rozbudował bazę sprzętową oraz zatrudnił dodatkowych pracowników. Roboty na odcinku C autostrady A2 prowadzone są przez 7 dni w tygodniu. Dotychczas wszystkie obiekty mostowe w zakresie ustrojów nośnych realizowane przez BOGL a KRYSL zostały ukończone przed wyznaczonym terminem.


Prace są prowadzone równolegle na wszystkich fragmentach odcinka C autostrady A2. Dotychczas BOGL a KRYSL zrealizował – zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez GDDKiA – ustroje nośne 22 obiektów mostowych na odcinku C autostrady A2. Aktualnie firma prowadzi intensywne prace na trasie głównej oraz wszystkich obiektach mostowych.


Obecnie trwające prace na odcinku C autostrady A2:

      Roboty ziemne – główna trasa

      Odwodnienie autostrady

      Separatory

REKLAMA

      Roboty ziemne – komunikacje porzeczne

      Warstwa konstrukcyjna – główna trasa

      Położenie warstwy bitumicznej – główna trasa

      Obiekty mostowe (MA, WD)


Przejęcie całości robót na odcinku C autostrady A2 jest dużym przedsięwzięciem. Wykonanie tak szerokiego zakresu prac w tak krótkim czasie – do Mistrzostw EURO 2012 zostały zaledwie 2 miesiące – jest ogromnym wyzwaniem. Dotychczas wszystkie obiekty mostowe w zakresie ustrojów nośnych realizowane przez nas zostały ukończone przed wyznaczonym terminem. By sprostać powziętym zobowiązaniom zintensyfikowaliśmy prace oraz znacząco rozbudowaliśmy bazę sprzętową. Roboty trwają 7 dni w tygodniu. Zrobimy wszystko, by odcinek C autostrady A2 był przejezdny na EURO 2012” – mówi Ivo Sochorek, członek zarządu BOGLA a KRYSL.

Budowa 20-kilometrowego odcinka C autostrady A2 między Strykowem a Konotopą jest kluczową inwestycją BOGL a KRYSL na terenie Polski. Projekt prowadzony jest w konsorcjum z Dolnośląskimi Surowcami Skalnymi od sierpnia 2011 roku. W marcu 2012 roku firma BOGL a KRYSL przejęła od DSS całość prac na odcinku C autostrady A2. Partnerzy konsorcjum podpisali porozumienie, na mocy którego spółka BOGL a KRYSL została liderem konsorcjum, którego członkiem nadal pozostają Dolnośląskie Surowce Skalne.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA