BOGL a KRYSL liderem konsorcjum na odcinku C autostrady A2

BOGL a KRYSL liderem konsorcjum na odcinku C autostrady A2

mazowieckie
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Firma BOGL a KRYSL przejęła od DSS całość robót na odcinku C autostrady A2. Partnerzy konsorcjum podpisali aneks do umowy, na mocy którego spółka BOGL a KRYSL została liderem konsorcjum, którego członkiem nadal pozostają Dolnośląskie Surowce Skalne. Prace na odcinku C autostrady A2 będą realizowane przez BOGL a KRYSL zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez GDDKiA. Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku.


W ramach konsorcjum, firma BOGL a KRYSL odpowiedzialna jest za pełen zakres prac drogowych na odcinku C autostrady A2. Dotychczas BOGL a KRYSL zrealizował – zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez GDDKiA – 22 obiekty mostowe na odcinku C autostrady A2 w zakresie ustrojów nośnych.


Strony porozumiały się we wszystkich kwestiach dotyczących organizacji budowy, rozdziału robót i finansowania projektu.
Spółka BOGL a KRYSL k.s. została umocowana do reprezentowania Konsorcjum i Partnerów przed zamawiającym (GDDKiA), do podpisywania w imieniu Konsorcjum umów z podwykonawcami i dostawcami oraz przyjmowania wszelkich płatności należnych Konsorcjum oraz Partnerom.


Spółka BOGL a KRYSL zrealizowała z sukcesem wiele inwestycji drogowych. Znajomość polskiego rynku oraz duże doświadczenie, które zdobyliśmy przez te lata, pozwala nam na wykonywanie znaczących projektów. Przejęcie całości robót na odcinku C autostrady A2 z pewnością jest dużym przedsięwzięciem. Zależy nam na wywiązaniu się z powziętych zobowiązań oraz zapewnieniu przejezdności autostrady na Euro 2012. Złożyliśmy już do GDDKiA program naprawczy dla realizacji odcinka C. Zamierzamy zintensyfikować prace tak, by powzięte przez nas zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Ivo Sochorek, członek zarządu BOGLA a KRYSL.


Grupa BOGL a KRYSL działa od 1993 roku, a w 1995 roku połączyła się z niemiecką firmą Max Bogl. W Polsce działa od 2004 roku i realizuje budowy dróg i obiektów mostowych. BOGL a KRYSL w Czechach oraz na Słowacji znajduje się w pierwszej dziesiątce firm budowlanych, a na rynku niemieckim plasuje się na 3. pozycji.

REKLAMA


W portfolio BOGL a KRYSL znajduje się wiele znaczących, europejskich projektów infrastrukturalnych. Doświadczenie w budowie dróg i autostrad oraz mostów firma  zdobywała zarówno w Czechach, Polsce, na Słowacji, jak też w Niemczech.


BOGL a KRYSL zajmuje się również budową obiektów gospodarki wodnej i obiektów liniowych oraz ekologicznych czy modernizacją linii kolejowych. Firma produkuje także beton i prefabrykaty oraz wydobywa kamień i piasek we własnych kamieniołomach i żwirowniach.


Spółka DSS S.A. będąc jednym z największych w Polsce dostawców kruszywa do budowy dróg i autostrad, postanowiła położyć większy nacisk na działalność, dzięki której jej marka stała się rozpoznawalna na rynku. Wyścig z czasem na pozostawionym przez chińską spółkę COVEC odcinku A2, bardzo wysokie zapotrzebowanie na kapitał oraz ogromne zainteresowanie społeczne i medialne, doprowadziły w ostatnim roku do skumulowania i zintensyfikowania działań głównie w obszarze projektu budowy odcinka autostrady A2.


Wspólna decyzja partnerów Konsorcjum, umożliwi DSS S.A. skupienie się nad budową nowej strategii oraz rewizję celów i sposobów ich realizacji. DSS S.A. dokłada wszelkich starań, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej Spółki oraz zapewnienie realizacji kontraktów oraz dobro akcjonariuszy. Spółka nadal będzie poszukiwać dróg rozwoju przy istotnej roli posiadanych kopalń kruszyw stanowiących stabilne fundamenty dla dalszego wzrostu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA