DODAJ

Oświadczenie w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki DSS – członka konsorcjum realizującego prace na odcinku C autostrady A2

Drogi i mosty / mazowieckie
Oświadczenie w sprawie wniosku
Kajtman
2012-04-16 12:23:27

W związku ze złożeniem w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości przez DSS informujemy, że spółka BOGL a KRYSL – bez względu na sytuację prawną i finansową DSS – realizuje w sposób niezakłócony prace na odcinku C autostrady A2. Roboty są prowadzone w trybie kilkuzmianowym, 7 dni w tygodniu. BOGL a KRYSL zakłada terminowe zakończenie inwestycji, dzięki mocnej kondycji finansowej i w oparciu o potencjał kadrowy oraz zaplecze technologiczne, którym dysponuje.Firma BOGL a KRYSL odpowiedzialna jest obecnie za pełen zakres prac drogowych na odcinku C autostrady A2. Dotychczas BOGL a KRYSL zrealizował – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez GDDKiA – 22 obiekty mostowe na odcinku C autostrady A2 w zakresie ustrojów nośnych.Budowa 20-kilometrowego odcinka C autostrady A2 między Strykowem a Konotopą jest kluczową inwestycją BOGL a KRYSL na terenie Polski. W marcu 2012 roku firma BOGL a KRYSL przejęła od DSS całość prac na odcinku C autostrady A2. Partnerzy konsorcjum podpisali porozumienie, na mocy którego spółka BOGL a KRYSL została liderem konsorcjum, którego członkiem nadal pozostają Dolnośląskie Surowce Skalne.BOGL a KRYSL specjalizuje się w budowie dróg i autostrad oraz mostów. Dotychczasowe doświadczenie oraz ukończone inwestycje są gwarancją sprawnej realizacji projektów. Jesteśmy przekonani, że dalsze prace – prowadzone na odcinku C autostrady A2 – zostaną zrealizowane zgodnie z terminami zatwierdzonymi przez GDDKiA. Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku.
Zarząd BOGL a KRYSL