DODAJ

PBG: Bank wypowiada umowę na finansowanie A4

Drogi i mosty / podkarpackie
PBG: Bank wypowiada umowę
RynekInfrastruktury
2012-06-15 15:44:27
Bank Pekao wypowiedział spółkom grupy PBG umowę na finansowanie kontraktu dotyczącego budowy autostrady A4 od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. Stronami są Hydrobudowa jako kredytobiorca oraz PBG i Aprivia jako dłużnicy solidarni.


Umowa kredytu została wypowiedziana przez banki z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia z uwagi na zagrożenie upadłością kredytobiorcy. Wskazana w oświadczeniu należność banku na dzień 11 czerwca 2012 roku wyniosła 161 mln 581 tys. zł.


 


13 czerwca sąd rejonowy ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu. Wcześniej ogłoszono także upadłość układową Hydrobudowy. Spółki z grupy PBG postanowiły złożyć wnioski o upadłość w związku z przeciągającymi się rozmowami z bankami, które miały dotyczyć dalszego finansowania działalności grupy.


 


Na początku tego tygodnia banki Nordea, Raiffeisen i BZ WBK wypowiedziały umowy kredytowe spółkom z grupy PBG. W zeszłym tygodniu grupa PBG otrzymała pisma od banków finansujących działalność PBG: HSBC Bank Polska, Bank Gospodarki Żywnościowej, ING Bank Śląski i Polski Bank Przedsiębiorczości.