DODAJ

Akcjonariusze Archicom chcą sprzedać część akcji w ABB, obejmą nową emisję

Polska
Akcjonariusze Archicom chcą sprzedać
Kajtman
2017-06-08 11:15:06
Akcjonariusze Archicom: DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz SK Inwestycje, poinformowali o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem jest sprzedaż ponad 3 mln akcji stanowiących 13 proc. udziału w kapitale Archicomu. DKR Invest, również kontrolowany przez członków zarządu oraz DKR Investment zamierzają objąć akcje nowej emisji Archicomu stanowiące 10 proc. akcji dewelopera.

Przeprowadzenie transakcji ABB w połączeniu z deklaracją do objęcia akcji nowej emisji jest najszybszym sposobem pozyskania dodatkowych środków przez Archicom. Niezależnie od zdolności sfinansowania akwizycji mLocum ze środków własnych, chcemy być przygotowani kapitałowo na dalsze powiększenie banku ziemi, zwłaszcza w przypadku pojawienia się okazji zakupu dobrych gruntów w innych miastach poza Wrocławiem. Dobra koniunktura na rynku, która sprzyja nam w osiąganiu coraz lepszych wyników sprzedaży, pozwala nam też optymistycznie patrzeć na kolejne miesiące 2017 r. w którym zamierzamy sprzedać 1.200 mieszkań – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicomu i jeden z właścicieli DKR Investment i DKR Invest. 

Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariuszy, proces ABB obejmie do 3 026 157 akcji stanowiących 13 proc. w kapitale i 10,26 proc. w głosach na WZA. Po zakończeniu i rozliczeniu transakcji akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia Archicom pożyczki stanowiącej maksymalnie równowartość kwoty uzyskanej ze sprzedaży 2 327 813 akcji (stanowiących 10 proc. kapitału). 

Na zwołanym na 17 lipca Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze Archicomu zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego o 2 327 813 akcji. Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę banku ziemi, mogą być też przeznaczone na finansowanie realizowanych projektów deweloperskich oraz sfinansowanie akwizycji.

Źródło: materiały prasowe