DODAJ

Akcjonariusze Archicom sprzedali 13% akcji w procesie ABB po cenie 15,5 zł

Polska
Akcjonariusze Archicom sprzedali 13%
Kajtman
2017-06-09 11:27:23
Akcjonariusze Archicom: DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz SK Inwestycje, sprzedali ponad 3 mln akcji stanowiących 13 proc. udziału w kapitale Archicomu. Rozpoczęty w środę 7 czerwca po sesji proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), został zakończony w ciągu jednego dnia. Cena sprzedaży wyniosła 15,50 zł za akcję.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa, w jakim udało się znaleźć chętnych na zakup naszych akcji. Naszą intencją było głownie pozyskanie dodatkowych środków przez Archicom, dlatego jako znaczący akcjonariusze zdecydowaliśmy się sprzedać w ramach ABB część posiadanych akcji, a jednocześnie zadeklarowaliśmy objęcie akcji nowej emisji. Dzięki przeprowadzonemu procesowi w naszym akcjonariacie pojawią się nowi inwestorzy, a środki które pozyskamy z nowej emisji w wysokości 10% wartości obecnego kapitału zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę banku ziemi i prowadzenie nowych inwestycji deweloperskich  mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Archicom oraz prezes DKR Investment. 

W ramach procesu ABB sprzedano 3 026 157 akcji stanowiących 13 proc. w kapitale i 10,26 proc. w głosach na WZA. Cena sprzedaży wyniosła 15,5 zł za akcje, co oznacza 4.3% dyskonta do ceny zamknięcia z dnia ogłoszenia ABB. Uwzględniając dywidendy wypłacone przez Spółkę w bieżącym i ubiegłym roku, cena sprzedaży jest o 11% wyższa od ceny emisyjnej w ubiegłorocznym IPO.

Po zakończeniu i rozliczeniu transakcji akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia Archicom pożyczki stanowiącej równowartość kwoty uzyskanej ze sprzedaży 2 327 813 akcji (stanowiących 10 proc. kapitału), czyli 36,1 mln zł.

Na zwołanym na 17 lipca Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze Archicomu zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego o 2 327 813 akcji. Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę banku ziemi, mogą być też przeznaczone na finansowanie realizowanych projektów deweloperskich oraz sfinansowanie akwizycji. 

Firmą inwestycyjną, która przeprowadziła zakończony sukcesem proces przyśpieszonej księgi popytu (ABB) jest Vestor Dom Maklerski.

Źródło: materiały prasowe