DODAJ

Ceny nowych mieszkań w III kw. 2013 r.

Polska
Ceny nowych mieszkań w
Kajtman
2013-10-31 12:54:10

W III kw. br. średnie ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów na rynkach większości przeanalizowanych miast były wyższe niż trzy miesiące wcześniej, bądź utrzymały się na dotychczasowych poziomach. Na pewnych z nich ceny są już wyższe niż przed rokiem. Które to rynki i jakie poziomy cenowe obowiązują obecnie w poszczególnych miastach?


 


Spadek ceny średniej na przestrzeni badanego kwartału został odnotowany jedynie we Wrocławiu, gdzie wyniósł on 1,4%. Co więcej, jest to również jedyny rynek, na którym zmiana w ujęciu rocznym była bardzo znacząca. Średnia cena w stolicy Dolnego Śląska wynosząca obecnie 5 915 zł/mkw. jest bowiem niższa o ponad 6% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Warto dodać, iż średnia cena mieszkań deweloperskich we Wrocławiu spada sukcesywnie od kilku lat przekładając się na skumulowany efekt, który trudno nie zauważyć. W ciągu ostatnich trzech lat średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym spadła w tym mieście już o ponad 20%. Naturalnie w tym czasie istotnie zmienił się również sam rynek mieszkań deweloperskich we Wrocławiu, a w szczególności oferowany na tym rynku produkt, który obecnie w znacznie większym stopniu stanowią tanie mieszkania w standardzie popularnym.


 


Stabilizacja średniej ceny mieszkań odnotowana została na jednym z największych i najdroższych rynków pierwotnych, czyli w Krakowie. Na pozostałych rynkach poddanych badaniu średnie ceny na przestrzeni III kw. br. wzrosły. Najmocniej w Poznaniu, gdzie wzrost średniej ceny w ujęciu kwartalnym wyniósł 3,1%. W stolicy średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów wzrosła o 1,5% kw./kw., a w Gdańsku o 1% kw./kw.


 


W ujęciu rocznym na większości rynków pierwotnych średnie ceny mieszkań pozostają jednak wciąż niższe. Pomijając przytaczany wcześniej Wrocław różnice nie są już jednak bardzo znaczące i sięgają od -1% w Krakowie do -1,9% w Gdańsku. Na tle analizowanych miast wyróżnia się Warszawa, w której średnia cena po wzroście odnotowanym w obecnym kwartale do poziomu 8 388 zł/mkw. jest wyższa już o 2% niż rok wcześniej. Wyższy niż jeszcze 12 miesięcy wcześniej jest również poziom średniej ceny w Poznaniu. Po dużym wzroście odnotowanym w badanym kwartale, poziomowi średniej ceny w tym mieście jest już bliżej do analogicznej wartości w Krakowie, niż tak jak miało to miejsce przez długi czas we Wrocławiu. 


 


Emmerson Realty S.A.