DODAJ

Przebudowa rynku w Katowicach - co dalej?

Drogi i mosty / Katowice
Przebudowa rynku w Katowicach
graviteo
2012-07-19 18:30:09

Rynek w Katowicach przypomina plac budowy, tymczasem miasto wciąż nie ma pomysłu na to, jak ostatecznie ma wyglądać. Arkadiusz Godlewski zaapelował niedawno do Prezydenta Piotra Uszoka o zorganizowanie rzetelnej i otwartej debaty  na temat roli i funkcji, jakie pełni i powinno pełnić śródmieście Katowic.

Aktualizacja: 19 lipca 2012 r., godz. 13:55Dziś Urząd Miasta opublikował projekty przebudowy rynku, które zostały zgłoszone do konkursu. Na stronie www.przemiana.katowice.eu można oglądać prace, które spłynęły na ,,Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przestrzeni publicznej w obszarze centrum Katowic". Lista obejmuje aż 16 prac wraz z opisami.

 


Jaka przysżłość czeka katowicki rynek? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać.
 
 


______________________________


Apel  otwarty do Prezydenta


Miasta Katowice
Pana Piotra Uszoka

(Nie)rozstrzygnięty we wtorek 3 lipca konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Katowicach, dowodzi całkowitej kompromitacji tego sposobu myślenia o planowaniu rozwoju i zmiany tej najważniejszej części miasta, jaką jest Rynek i śródmieście każdego miasta. 

Prowadzone przez ostatnie kilkanaście lat rządów prezydenta Uszoka, konkursy, opracowania, konsultacje nie doprowadziły do wyłonienia ciekawej, nowatorskiej i akceptowanej społecznie wizji zmiany tego miejsca. Wręcz przeciwnie, mimo prowadzonych postępowań konkursowych równolegle prowadzono działania budowlane, które skutecznie uniemożliwiły jakąkolwiek zmianę charakteru tej przestrzeni miasta. Kolejne konkursy nie tylko nie potrafiły znaleźć odpowiedzi na pytanie, po co i jak zmieniać katowickie śródmieście, ale stawiane architektom pytania uniemożliwiały tak naprawdę wskazanie dobrej odpowiedzi. Można skonstatować - Prezydent poległ na Rynku.

Na szczęście więcej nas uczą porażki niż sukcesy, klęski kolejnych konkursów i koncepcji Prezydenta Uszoka powinny być zatem dla nas powodem do głębokiej refleksji i namysłu nad ich przyczynami. Dlaczego to, co udaje się wszędzie na świecie, zawodzi akurat w Katowicach? Dlaczego kolejne konkursy nie dają rezultatu?

Apelujemy do Prezydenta Katowic w imię odpowiedzialności za miasto, jego trwanie i rozwój  w kolejnych dziesięcioleciach o niepodejmowanie nieprzemyślanych, złych i pochopnych decyzji dyktowanych wyłącznie interesem wyborczym i zorganizowanie rzetelnej i otwartej  DEBATY  na temat roli i funkcji, jakie pełni i powinno pełnić śródmieście Katowic - wobec dzielnic miasta i wobec aglomeracji i regionu.  Debata z udziałem urbanistów o międzynarodowej renomie i architektów, a także socjologów, aktywistów miejskich i wszystkich zainteresowanych obywateli powinna nie zamykać się w przestrzeni Rynku. Powinna dotyczyć całego śródmieścia Katowic.

Prezydent Uszok przegrał Rynek, ale mieszkańcy nie mogą Rynku przegrać. Dlatego publiczna debata powinna być dopiero pierwszym krokiem w procesie planowania zmiany Śródmieścia. W kolejnym powinien zostać zorganizowany konkurs urbanistyczny najlepiej w formule zamkniętej dla zaproszonych uznanych grup projektantów, dopiero później pojawia się pole dla architektów, a na końcu dla designerów projektujących rozwiązania szczegółowe.

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
 w Radzie Miasta Katowice

Arkadiusz Godlewski i Adam Warzecha