DODAJ

Sąd ogłosił upadłość układową PBG

Sąd ogłosił upadłość układową
RynekInfrastruktury
2012-06-13 16:42:19

Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu. Wierzyciele będą mieć trzy miesiące na zgłoszenie swoich wierzytelności.

PBG złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości w zeszłym tygodniu. Razem z tą spółką o upadłość układową wnioskowała Hydrobudowa i Aprivia. Wobec pierwszej z nich sąd zadecydował również o upadłości układowej.


 


We wniosku o ogłoszenie upadłości PBG z możliwością zawarcia układu przedstawiono dwa warianty, które obejmują między innymi częściową spłatę wierzycieli, redukcję części zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcie PBG. Celem wariantu A jest spłata wierzytelności w kwocie do 100 tys. zł w wysokości 100 procent, spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 100 tys. zł, jednak nie większej niż 1 mln zł w wysokości 80 procent oraz spłata wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł w wysokości 69 procent.


 


Celem wariantu B jest zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzycieli powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12 procent wykazanego zadłużenia.


 
Przyczynami zawnioskowania o upadłość układową były problemy z kontraktami drogowymi, brak rozliczenia robót na kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowego oraz przeciągające się rozmowy z bankami na temat pozyskania finansowania.


 


Spółki z grupy PBG są zaangażowane między innymi w budowę autostrad A1 i A4 oraz terminalu LNG w Świnoujściu.