SRB Civil Engineering przejmuje od PBG prace asfaltowane na odcinku Czerniewice-Brzezie

SRB Civil Engineering przejmuje od PBG prace asfaltowane na odcinku Czerniewice-Brzezie

kujawsko-pomorskie
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

1.    SRB Civil Engineering przejmuje od PBG prace asfaltowane na odcinku Czerniewice-Brzezie

Irlandzka firma inżynieryjna SRB Civil Engineering informuje, że od sierpnia bieżącego roku przejmuje od firmy PBG S.A. realizację prac asfaltowych w ramach budowanego odcinka autostrady A1: Czerniewice-Odolion-Brzezie. Decyzja jest kluczowa dla dalszej realizacji kontraktu i umożliwia wznowienie części prac wstrzymanych przez PBG z powodu ogłoszenia upadłości przez firmy z Grupy PBG.


SRB Civil Engineering podkreśla jednocześnie, że - poza przejęciem części prac będących do tej pory w zakresie PBG i mimo trudności finansowych polskiej części konsorcjum - kontynuuje budowę z dochowaniem najwyższych standardów i realizuje swój zakres prac związanych z budową ponad 34-kilometrowego odcinka A1.


Obecnie przedmiotem ustaleń między SRB Civil Engineering a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jest termin zakończenia realizacji kontraktu, uwzględniający spowolnienie budowy autostrady wywołane kłopotami finansowymi firm z Grupy PBG.


SRB zapewnia jednak, że dokłada wszelkich starań, aby wspólnie wypracowany termin pozwolił na realizację inwestycji zgodnie z projektem, z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

REKLAMA

 
2.    SRB Civil Engineering rozmawia o reorganizacji prac na odcinku Brzezie-Kowal

W związku z ogłoszeniem upadłości przez firmy z Grupy PBG wchodzące w skład konsorcjum - SRB Civil Engineering prowadzi rozmowy z nowym władzami PBG S.A. oraz GDDKiA dotyczące reorganizacji wewnętrznego podziału zadań na odcinku Brzezie-Kowal, w celu jak najszybszego wznowienia prac. SRB deklaruje pełną gotowość kontynuowania prac i mimo trudnej sytuacji finansowej partnera, dąży do porozumienia i wypracowania optymalnych rozwiązań.

 
3.    SRB Civil Engineering w terminie kończy prace na odcinku Kowal-Sójki

Prace budowlane na 30-kilometrowym odcinku Kowal-Sójki zostaną zakończone w terminie przewidzianym zapisami kontraktu z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tj. do 30 lipca bieżącego roku. Na budowie tego odcinka SRB jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi także polska firma Budbaum. Mimo ogłoszenia w marcu bieżącego roku przez Budbaum upadłości, SRB samodzielnie od ponad trzech miesięcy, kontynuuje prace w pełnym zakresie. Jest to możliwe dzięki posiadaniu przez SRB Civil Engineering dużego zaplecza technicznego, pełnej mobilizacji ponad tysiąca dwustu pracowników realizujących inwestycję na tym odcinku, a przede wszystkim odpowiedzialnego i sprawnego zarządzania projektem, czego efektem jest wykonanie kontraktu w terminie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA