GDDKiA ponownie wybierze wykonawcę A1

GDDKiA ponownie wybierze wykonawcę A1

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Wykonawca, który złożył oferty w dwóch postępowaniach na dokończenie budowy autostrady A1 (Czerniewice – Brzezie i Brzezie – Kowal) musi wykazać się potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym realizację obu kontraktów w tym samym czasie lub zadeklarować na którym z kontraktów będzie wykorzystywany przedstawiony przez niego potencjał – tak brzmi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Do 6 marca został określony przez GDDKiA termin na uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę. „Wyrok KIO prezentuje bardzo racjonalne podejście, które w opinii GDDKiA powinno wyznaczać kierunek postępowania. Zgodnie z przepisami prawa w zakresie badania potencjału kadrowo-technicznego, GDDKiA może bazować wyłącznie na oświadczeniach wykonawców. Wyrok KIO dał GDDKiA możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń” – pisze w komunikacie Generalna Dyrekcja.

 

Izba wskazała, że wykonawca ma jednoznacznie określić do którego spośród dwóch postepowań przetargowych dedykuje wskazany w ofertach potencjał techniczny i kadrowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy unieważniła wcześniejszy wybór najkorzystniejszych ofert na dokończenie budowy autostrady A1 z Czerniewic do Kowala.

REKLAMA

 

Do GDDKiA w Bydgoszczy nie wpłynęło jeszcze pisemne uzasadnienie wyroku, ale, by przyspieszyć procedurę wyłaniania nowego wykonawcy, zgodnie z decyzją KIO unieważniono wcześniejszy wybór ofert najkorzystniejszych i wezwano wybranego wykonawcę (Salini Polska) do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień.


Powyższy wyrok KIO nie wiąże się z ponownym ogłoszeniem przetargu, a tylko koniecznością ponownej oceny ofert, uzupełnieniem dokumentacji przez poszczególnych Wykonawców i wydłużeniem terminu wyłonienia Wykonawców o kilka dni.


Podpisanie umów nastąpi niezwłoczne po ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert i kontroli postępowań przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Natychmiast potem wykonawcy będą mogli rozpocząć roboty. Na dokończenie budowy autostrady A1 wykonawcy będą mieli 11 miesięcy na odcinku Czerniewice – Brzezie oraz 12 miesięcy na odcinku Brzezie – Kowal jednak kierowcom te odcinki autostrady powinny zostać udostępnione odpowiednio po 8 i 9 miesiącach od podpisania umowy.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA