A1: Salini blisko ukończenia pierwszego kamienia milowego

A1: Salini blisko ukończenia pierwszego kamienia milowego

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Salini kontynuuje prace na budowie autostrady A1 z Torunia do Kowala, kończy już prace na wiadukcie w Otłoczynie wraz ze wszystkimi dojazdami. Realizacja tego obiektu pozwoli osiągnąć wykonawcy pierwszy kamień milowy autostrady.

W tym tygodniu na budowie autostrady pracowało ponad 100 firm i 1100 osób dziennie. Kwota umów podpisanych z podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami wynosi prawie 0,5 mld zł.

 

Firma Salini realizowała prace na trasie głównej oraz wykonywała roboty branżowe związane robotami ziemnymi, wzmacnianiem warstw nasypów oraz wykonywaniem rowów odwadniającym. Kontynuowano prace na obiektach mostowych.

 

Prowadzono również prace przy naprawie dróg technologicznych, umacniano zbiorniki retencyjne i filtracyjne oraz kontynuowano prace energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i geodezyjne. Sporo robót wykonano na przyszłych Stacjach Poboru Opłat oraz Miejscach Obsługi Podróżnych.

 

Poprzedni wykonawca zrealizował około 50 procent prac na odcinku z Czerniewic do Brzezia i 60 procent na odcinku z Brzezia do Kowala. GDDKiA prezentuje w cotygodniowym raporcie dane procentowe postępu prac dokonanego przez obecnego wykonawcę.

REKLAMA

 

Na fragmencie z Czerniewic do Brzezia zrealizowano 3 procent nasypów, 23 procent wykopów, 7 procent podbudowy pomocniczej z kruszywa oraz 41 procent podbudowy zasadniczej. Ułożono już 4 procent warstwy wiążącej, natomiast warstwa ścieralna będzie układana w późniejszym etapie robót. Z kolei prace mostowe realizowano na 15 z 32 obiektów.

 

Jeżeli chodzi o odcinek z Brzezia do Kowala, nasypy zrealizowano w 9 procentach, wykopy w 3, a roboty na obiektach mostowych zaczęto na 20 z 27 obiektów. Podbudowa pomocnicza z kruszywa jest wykonana w 4 procentach, a podbudowa zasadnicza w 40. Warstwę wiążącą ułożono w 12 procentach.

 

Przyszły tydzień na budowie upłynie pod znakiem dalszych robót ziemnych, uzupełniania nasypów, wykonywania podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej. Realizowane będą również prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe, a także roboty przy obiektach inżynierskich i kubaturowych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA