Salini uzyskało kolejne dwa kamienie milowe autostrady

Salini uzyskało kolejne dwa kamienie milowe autostrady

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

W minionym tygodniu udało się zakończyć budowę dwóch wiaduktów drogowych w okolicach Włocławka oraz osiągnąć wymagane wykonanie finansowe robót na autostradzie A1. Tym samym wykonawca inwestycji uzyskał dwa kolejne kamienie milowe.

 

Na trzecim odcinku budowy z Brzezia do Kowala zrealizowano zestaw zadań, które zgodnie z kontraktem miały zostać zrealizowane do początku października tego roku. Ponadto, od 4 do 11 października na budowie ułożono kolejne 14 km warstwy ścieralnej oraz ponad 7 km warstwy wiążącej.

 

Na wszystkich odcinkach budowanej na Kujawach i Pomorzu autostrady pracowało dziennie średnio 1900 osób i 750 maszyn budowlanych. Prace były prowadzone na 44 obiektach mostowych. Kontynuowano prace na trasie głównej oraz roboty związane z wykonywaniem robót ziemnych i rowów odwadniających.

 

Naprawiane były drogi technologiczne, kontynuowano prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe. Wykonywano też pomiary laboratoryjne i geodezyjne na wykonanych odcinkach robot i obiektach inżynierskich.

REKLAMA

 

Na odcinku z Czerniewic do Brzezia konsorcjum Salini wykonało 28 procent nasypów, 56 procent wykopów oraz 37 procent podbudowy pomocniczej z kruszywa i 80 procent podbudowy zasadniczej. Warstwa wiążąca jest położona w 70 procentach, natomiast ścieralna w 43. Prace trwają na 18 z 32 obiektów mostowych.

 

Na trasie z Brzezia do Kowala wykonawca ma za sobą 31 procent nasypów i 29 procent wykopów. Podbudowę pomocniczą z kruszywa ułożono w 54 procentach, a zasadniczą w 66. Warstwa wiążąca jest zaawansowana w 49 procentach, natomiast ścieralna w 2. Prowadzone są też prace na 26 obiektach mostowych ze wszystkich 27.

 

W przyszłym tygodniu rozpocznie się pierwsze malowane oznakowania poziomego. Ponadto, będą trwać dalsze prace na trasie głównej, roboty ziemne, uzupełnianie warstw nasypów, prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe. Wykonawca będzie realizował również roboty na obiektach kubaturowych i inżynierskich.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA