Jak Salini radzi sobie na A1?

Jak Salini radzi sobie na A1?

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Powoli, ale do przodu – tak można opisać zaawansowanie prac na budowie kujawsko-pomorskich odcinków autostrady A1. W tym tygodniu na budowie pracowało dziennie średnio 716 osób i 295 maszyn budowlanych. Wciąż przybywa też podwykonawców, usługodawców i dostawców.

Miniony tydzień upływał na pracach w zakresie trasy głównej oraz robotach branżowych związanych z wykonywaniem robót ziemnych, uzupełnianiem warstw nasypu, wykonywaniem warstwy podbudowy bitumicznej, wykonywaniem warstwy wiążącej, rowów wzdłuż autostrady.

 

Prowadzono również dalsze prace na obiektach mostowych w zakresie: szalowania, zabezpieczania powłokami malarskimi, tynkarskimi, układania krawężników na dojazdach, montażu osłon olśnieniowych, wykonaniem rozpór żebrowych, betonowanie rozpór.

 

Od 7 do 12 lipca wykonawca ułożył na budowie ponad 67,306 tys. m2 podbudowy bitumicznej. Prowadzono też prace przy warstwach nasypów i wykonywaniu kolejnych rowów odwadniających. Kontynuowane były prace przy naprawie dróg technologicznych.

 

REKLAMA

Do tej pory wykonawca nie rozpoczął budowy nasypów na odcinku A1 z Czerniewic do Brzezia. Na odcinku z Brzezia do Kowala wykonano 4 procent nasypów. Wykopy zrealizowano na tych odcinkach odpowiednio w 10 i 2 procentach.

 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa na odcinku Czerniewice – Brzezie jest wykonana w 6 procentach, a podbudowa zasadnicza w 30. Na drugim odcinku jest to odpowiednio 4 i 38 procent. Na obu fragmentach nie rozpoczęto jeszcze układania warstwy wiążącej. Jeżeli chodzi o prace na obiektach mostowych, prowadzone są na 12 z 32 obiektów na A1 z Czerniewic do Brzezia i na 17 z 27 obiektów na odcinku z Brzezia do Kowala.

 

W przyszłym tygodniu zaplanowano wykonywanie robót ziemnych, uzupełnianie warstw nasypu, wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej, profilowania i reprofilacje, warstwy odsączające, prace melioracyjno-sanitarne, prace przy obiektach inżynierskich, roboty branży energetycznej oraz roboty budowlane na obiektach kubaturowych, stawianie ekranów akustycznych, naprawy zbiorników retencyjnych, zabezpieczania powłokami malarskimi, tynkarskimi, wykonywanie rowów wzdłuż autostrady.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA