DODAJ

Ruda Śląska: Trasa N-S otwarta dla ruchu drogowego!

Drogi i mosty / Ruda Śląska
Ruda Śląska: Trasa N-S
graviteo
2013-01-31 17:00:21

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał długo oczekiwane pozwolenie na użytkowanie. Dziś przed południem na trasę wjechały pierwsze samochody. Na tę chwilę kierowcy czekali od pięciu miesięcy.

- Oddanie pierwszego odcinka trasy N-S do użytku przeciągało się z powodów proceduralnych - informuje Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Na uruchomienie drogi nie zgadzał się Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - przypomina. Jak dodaje, powodem negatywnej opinii ŚWINB były cztery odstępstwa od zatwierdzonego projektu, których dokonano w trakcie budowy trasy.

- Stwierdzone przez ŚWINB odstępstwa nie miały żadnego wpływu na bezpieczeństwo kierowców. Tak naprawdę miały charakter formalny, możliwy do usunięcia bez ingerowania w już wykonaną inwestycję. Wyprostowanie tego wszystkiego wymagało jednak czasu - tłumaczy wiceprezydent Morek.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zgłosił cztery zastrzeżenia do wybudowanego odcinka trasy N-S. Pierwsze dotyczyło nieodbudowania sieci CO należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej, drugie - przesunięcia kanalizacji deszczowej w pasie drogi w stosunku do projektu budowlanego, a kolejne - budowy rowu odwadniającego, nie ujętego w dokumentacji projektowej oraz wydłużenia przebudowywanego wodociągu o 40 m.

- Zarówno projektant trasy oraz Inżynier Kontraktu, którym w przypadku trasy N-S jest bardzo doświadczona spółka Drogowa Trasa Średnicowa S.A., nie zgłaszali w toku realizacji inwestycji, że wykonane prace są istotnym odstępstwem od projektu budowlanego, wręcz przeciwnie - projektant stwierdził, że są one nieistotne - zauważa wiceprezydent Jacek Morek. Warto podkreślić, że miasto bez problemów otrzymało decyzję na użytkowanie dwóch wiaduktów nad ul. 1 Maja w ciągu trasy N-S, a problem dotyczył jedynie odcinka drogi (trasa N-S) o długości 942 m. Co ważne, wszystkie zakwestionowane przez ŚWINB prace nie wpływały na możliwość bezpiecznego użytkowania trasy N-S, chociażby dlatego, że były one zlokalizowane obok pasa jezdni i chodników.

Docelowo trasa N-S ma połączyć dwie ważne drogi przebiegające przez Rudę Śląską - Drogową Trasę Średnicową oraz autostradę A4. Pierwszy etap jej budowy obejmował odcinek od ul. 1-go Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja. W ramach tej inwestycji przebudowana została również część ul. 1 Maja.

Na przecięciu trasy z ul. 1 Maja powstały dwa wiadukty, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu, o rozpiętości 56 metrów. Zagospodarowano również teren przylegający do wybudowanego odcinka, którego powierzchnia wynosi 13,8 ha, na którym powstały m.in. chodniki i ścieżki rowerowe
oraz pasy zieleni.

Pierwszy etap budowy trasy N-S kosztował 43,5 mln zł. Na realizację tej inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 36,9 mln zł. W tym roku przewidywane jest rozpoczęcie procedury przetargowej, która ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla drugiego etapu budowy trasy N-S. Według kosztorysu inwestorskiego inwestycja warta będzie prawie 74,8 mln zł.

W ramach tego etapu wybudowany zostanie odcinek trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym z tą ulicą. Ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic. Zakończenie prac zaplanowano w 2015 roku.

Ulica 1 Maja (droga wojewódzka nr 925), łącząca na osi północ - południe Drogową Trasę Średnicową, autostradę A-4 i drogę krajową nr 44, ma szczególne znaczenie dla Rudy Śląskiej. Większość transportu materiałów odbywa się właśnie tą ulicą. Budowa trasy N-S pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego oraz lokalnego transportu towarów z odcinka ul. 1 Maja przebiegającego na całej długości w zwartej zabudowie obejmującej budynki mieszkalne, szkoły, kościoły, centra i lokale handlowe.

Trasa N-S zaprojektowana została jako droga klasy o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Oprócz budowy samej trasy, w ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szyb Walenty w kierunku dzielnicy Czarny Las (zakończona), przebudowę ul. Bukowej, przebudowę odcinka ul. Kokota w rejonie węzła drogowego oraz przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4, łącznie z budową węzła drogowego przy ul. Bielszowickiej i estakady nad torami kolejowymi.


 


źródło: UM Ruda Śląska