DODAJ

Trasa N-S w Rudzie Śląskiej zostanie otwarta z opóźnieniem

Drogi i mosty / Ruda Śląska
Trasa N-S w Rudzie
graviteo
2012-09-24 14:00:20
Z powodów formalnoprawnych przeciąga się oddanie do użytku pierwszego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgadza się na jej uruchomienie z powodu czterech "istotnych odstępstw" od zatwierdzonego projektu.

- Choć wytknięte nam błędy nie mają żadnego wpływu na bezpieczeństwo kierowców, podporządkujemy się wytycznym ŚWINB- podkreśla wiceprezydent Rudy Śląskiej Jacek Morek.


Usunięcie braków w dokumentacji niestety potrwa. Dziś niezwykle trudno stwierdzić, kiedy trasa N-S dostanie zgodę na użytkowanie. W piśmie z dnia 11 września br. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach nie zgodził się na udostępnienie trasy dla ruchu samochodowego z powodu kilku ,,istotnych odstępstw" od zatwierdzonego projektu. - Stwierdzone przez ŚWINB odstępstwa nie mają żadnego wpływu na bezpieczeństwo kierowców. Mają tak naprawdę charakter formalny, możliwy do usunięcia bez ingerowania w już wykonaną inwestycję - uważa wiceprezydent Jacek Morek.Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zgłosił cztery zastrzeżenia do wybudowanego odcinka trasy N-S.
Pierwsze dotyczy nieodbudowania sieci CO należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej, drugie - przesunięcia kanalizacji deszczowej w pasie drogi w stosunku do projektu budowlanego, a kolejne - budowy rowu odwadniającego, nieujętego w dokumentacji projektowej oraz wydłużenia przebudowywanego wodociągu o 40 m.Magistrala ciepłownicza nie została odbudowana, ponieważ PEC sam z tego zrezygnował
. Rów odwadniający został wybudowany i umocniony ze względu na wody gruntowe. Potwierdziła to kontrola ŚWINB. - Podczas kontroli odcinków rowu stwierdzono ciągły przepływ wody (pomimo braku opadów) - czytamy w decyzji o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Zdaniem ŚWINB przy budowie takich rowów wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Z kolei kanalizacja deszczowa została przesunięta w pasie drogi w stosunku do projektu budowlanego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa realizacji robót. Natomiast przebudowywany wodociąg został wydłużony w celu uniknięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem w czasie wykonywania przełączeń.Zarówno projektant trasy oraz Inżynier Kontraktu, którym w przypadku trasy N-S jest bardzo doświadczona spółka Drogowa Trasa Średnicowa S.A., nie zgłaszali w toku realizacji inwestycji, że wykonane prace są istotnym odstępstwem od projektu budowlanego, wręcz przeciwnie - projektant stwierdził, że są one nieistotne. Warto podkreślić, że miasto otrzymało decyzję na użytkowanie dwóch wiaduktów nad ul. 1 Maja w ciągu trasy N-S, a problem dotyczy jedynie odcinka drogi (trasa N-S) o długości 942 m. Przy czym wszystkie zakwestionowane przez ŚWINB prace nie wpływają na możliwość bezpiecznego użytkowania trasy N-S, chociażby dlatego, że są zlokalizowane obok pasa jezdni i chodników.Choć trasa N-S ma sprzeciw do użytkowania, to samochody i tak będą musiały się wkrótce na niej pojawić.
Spowodowane to jest przebudową ulicy 1 Maja, a konkretnie budowanymi rondami turbinowymi. Charakter tych inwestycji zmusza władze miasta do skierowania trasą N-S objazdu. Rozwiązanie to jest niezbędne dla prawidłowej realizacji prac budowlanych na ulicy 1 Maja, a jednocześnie wyeliminuje tworzące się w tym miejscu korki. Należy dodać, że eksploatacja trasy, jak i wiaduktów, jest w pełni bezpieczna.Pierwszy etap budowy trasy N-S kosztował 43,5 mln zł.
Na realizację tej inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 36,9 mln zł. Aktualnie trwają prace nad aktualizacją projektu budowlanego, na podstawie którego zostanie wykonany drugi etap inwestycji. Według wstępnych szacunków inwestycja ta warta będzie prawie 74,8 mln zł. W ramach tego etapu wybudowany zostanie odcinek trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym z tą ulicą. Ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2014 roku.Trasa N-S zaprojektowana została jako droga klasy o prędkości projektowej 70 km/godz.
Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Oprócz budowy samej trasy w ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szyb Walenty w kierunku dzielnicy Czarny Las (zakończona), przebudowę ul. Bukowej, przebudowę odcinka ul. Kokota w rejonie węzła drogowego oraz przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4, łącznie z budową węzła drogowego przy ul. Bielszowickiej i estakady nad torami kolejowymi.Ulica 1 Maja (droga wojewódzka nr 925), łącząca na osi północ-południe Drogową Trasę Średnicową, autostradę A-4 i drogę krajową nr 44, ma szczególne znaczenie dla Rudy Śląskiej. Większość transportu materiałów odbywa się właśnie tą ulicą. Budowa trasy N-S pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego oraz lokalnego transportu towarów z odcinka ul. 1 Maja przebiegającego na całej długości w zwartej zabudowie obejmującej budynki mieszkalne, szkoły, kościoły, centra i lokale handlowe.


 


źródło: UM Ruda Śląska