DODAJ

Oferty na S8 Powązkowska-Modlińska otwarte

Drogi i mosty / Warszawa
Oferty na S8 Powązkowska-Modlińska
RynekInfrastruktury
2013-02-19 14:25:13
We wtorek w warszawskim oddziale GDDKiA zostały otwarte oferty na kontynuację projektowania i przebudowę drogi S8 na odcinku Powązkowska – Marki, od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Najtańsza oferta ma wartość około 544 mln zł.


Inwestor na realizację zadania przeznaczył 932,948 mln zł brutto. W postępowaniu wpłynęło sześć ofert. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm: Astaldi, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki, na kwotę ponad 544 mln zł brutto. Najwyższa oferta, na kwotę ponad 1,7 mld zł brutto została złożona przez konsorcjum firm: Budimex i Ferrovial Agroman.Kolejnym etapem będzie teraz weryfikacja ofert pod względem finansowym, formalno-prawnym i merytorycznym. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 27 miesięcy od daty podpisania umowy (do czasu realizacji umowy wlicza się również okresy zimowe).


 


W zakres zamówienia wchodzą w szczególności: uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku węzeł Powązkowska, budowa węzła Wisłostrada z dwoma jezdniami jednokierunkowymi z trzema pasami ruchu, uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku węzeł Wisłostrada. Ponadto, powstanie węzeł Modlińska, a most Grota-Roweckiego zostanie przebudowany.


Na trasie powstanie pięć pasów ruchu, w tym dwa dla drogi ekspresowej i trzy dla ruchu lokalnego. Przebudowane zostaną węzły Powązkowska i Broniewskiego, a na węźle Marymoncka zostanie zbudowana i przebudowana łącznica jednopasmowa wraz z powstaniem obiektu inżynierskiego.Ponadto, zostaną przebudowane drogi zbiorczo-rozprowadzające łączące węzły Trasy Armii Krajowej w zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka i Wisłostrada – Modlińska. Przebudowane i zbudowane zostaną chodniki dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe.