DODAJ

Archicom wspiera młodych architektów

Wrocław
Archicom wspiera młodych architektów
Kajtman
2016-02-04 12:03:53
Ruszył Konkurs o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego na najlepsze projekty z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk. Od 2013 roku fundatorem nagrody jest Grupa Archicom, wrocławski deweloper projektujący i budujący osiedla społeczne.

Organizator konkursu – Fundacja dla Polski – zaprasza młodych architektów i inżynierów budowlanych ze stopniem magistra do udziału w konkursie i zgłaszania projektów z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk. Prace konkursowe można zgłaszać do 8 marca.

Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego przyznawana jest od 1999 roku; w 2013 roku rolę fundatora nagrody głównej objęła firma Archicom. 

– „Poprzez przejęcie roli fundatora nagrody chcemy dać wyraz naszego wsparcia dla młodych polskich architektów, którzy podejmują tematy związane z budownictwem społeczno-publicznym i dostrzegają ich ogromne znaczenie” – mówi arch. Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Archicom.

Firma Archicom powstała w 1986 roku jako jedna z pierwszych w Polsce prywatnych spółek projektowych. Dziś nie tylko projektuje, lecz także jako deweloper realizuje inwestycje mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz kompleksy biurowe.

– „Idea przyświecająca konkursowi jest bliska projektowanym przez Archicom inwestycjom. Naszym znakiem rozpoznawczym są osiedla społeczne, w których architekci zwracają szczególną uwagę na aspekt ludzki, dbając nie tylko o wysoką jakość samej architektury, lecz także o życie, które toczy się między budynkami. Takie rozwiązania zastosowaliśmy m.in. na osiedlach Olimpia Port, Cztery Pory Roku czy Słoneczne Stabłowice” – komentuje Tomasz Sujak, Członek Zarządu Archicom.

Najlepsze prace w konkursie wybierze jury złożone ze specjalistów z branży architektonicznej: arch. Stanisław Fiszer – honorowy przewodniczący, arch. Dorota Jarodzka-Śródka, arch. Kazimierz Śródka, arch. Sławomir Żak, arch. Maciej Zaborowski, arch. Janusz Pachowski, arch. Marta Grządziel, inż. Michel Cova i Lucyna Cova, Tadeusz Baczko, Karol Sachs i Krystyna Vinaver oraz Włodzimierz Grudziński.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w II kwartale 2016 roku.

Regulamin konkursu
Ze szczegółowymi warunkami, jakie muszą spełnić prace konkursowe, można zapoznać się w regulaminie na stronie organizatorów: www.fdp.org.pl/konkurs-baczko-zakrzewski.

Patroni honorowi
Jednym z patronów honorowych konkursu jest Muzeum Architektury we Wrocławiu. 

– „To dla nas ważne wyróżnienie, ale przede wszystkim miły obowiązek” – mówi dr Jerzy Ilkosz, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. – „Muzeum od wielu lat wspiera młodych architektów, którzy są dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej. Poświęcamy im wiele projektów wystawienniczych, organizujemy również debaty i spotkania dotyczące współczesnej polskiej architektury. Udział w konkursie, w roli patrona honorowego i gospodarza pokonkursowej wystawy, jak miało to miejsce w 2015 roku, to kolejny krok w procesie kreowania w Muzeum Architektury platformy współpracy z młodymi architektami i kontaktu z ich twórczością”. 

Patronat honorowy nad XVI edycją konkursu objęli również: 
- prof. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
- prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
- Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik Architektura Murator.