[Wrocław] Osiedle Olimpia Port Dolnośląską Budową Roku!

[Wrocław] Osiedle Olimpia Port Dolnośląską Budową Roku!

Kajtman
Kajtman
Olimpia Port
adresWrocław, Krzysztofa Kolumba
inwestorArchicom S.A.
projektantArchicom S.A.
REKLAMA
Najchętniej wybierane osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu otrzymało I nagrodę Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
    
Podczas uroczystej Gali Inżynierskiej organizowanej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego przedstawicielom Grupy Archicom została wręczona I nagroda Dolnośląskiej Budowy Roku 2015. Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić budynki mieszkalne wielorodzinne S5, S6, S7a i S7b z garażami podziemnymi i usługami (m.in. przedszkole) w budynkach S5 i S6, niezbędną infrastrukturą techniczną, małą architektura i zagospodarowaniem terenu przy ul. Marca Polo 9-31 we Wrocławiu. Konkurs miał na celu wyłonić i promować obiekty budowlane odznaczające się nowatorskimi rozwiązaniami we wszystkich fazach procesu budowlanego.
– „To ogromny sukces Olimpii Port i całej Grupy Archicom. Cieszymy się, że proponowane przez nas rozwiązania są doceniane zarówno przez klientów, jak i branżę budowlaną. Planujemy konsekwentnie rozwijać ideę osiedli społecznych, wzbogacając tym samym tkankę miasta o kompleksowe założenia urbanistyczne” – komentuje Tomasz Sujak, Prezes Zarządu Archicom Holding sp. z o.o.
Podejmując się realizacji jednego z największych osiedli mieszkaniowych w Polsce interdyscyplinarny zespół specjalistów, składający się z architektów i inżynierów Archicomu oraz planistów Biura Rozwoju Wrocławia, opracował kompleksowy projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z założeniami tego dokumentu budowane jest osiedle społeczne, na którym deweloper zadbał nie tylko o budynki mieszkalne, ale i zaplecze infrastrukturalne dla powstającej nowej dzielnicy miasta.
– "Przez ostatnie kilka lat udało nam się zbudować drogi publiczne ze słonecznym bulwarem wzdłuż kanału Odry, zagospodarować hektar zieleni tworząc Park Kolumba, zbudować barki i pomosty będące dzisiaj chętnie wybieranym miejscem rekreacji mieszkańców Swojczyc. Niedawno otwieraliśmy wybudowaną przez Archicom ścieżkę rowerową wpiętą w system miejskich tras. Mieszkańcy Olimpii Port mogą również korzystać z nowocześnie wyposażonego klubu fitness do ich wyłącznego użytkowania. W planach mamy dalsze realizacje na terenie osiedla" – zapowiada Tomasz Sujak.  
Na Olimpii Port przewidziano ogólnodostępne przestrzenie publiczne jak skwery, tereny zieleni urządzonej i place połączone ciągami pieszo-rowerowymi. Wraz z kolejnymi etapami firma planuje realizację osiedlowych boisk, stworzenie placu z wyremontowanym budynkiem starej cegielni oraz zagospodarowanie terenu pobliskiego oczka wodnego. W przyszłości powstanie również osiedlowa marina. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano także miejsce na kościół.
– "Olimpia Port jest kompleksowym założeniem urbanistycznym, które swoimi przyjaznymi przestrzeniami ma ułatwiać nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich. Tworzenie więzi i integracja mieszkańców, to najważniejszy cel osiedli społecznych, a do takich zaliczamy naszą nadodrzańską inwestycję. Jako prekursor idei osiedli społecznych naturalnie mamy w planach jej rozwój w przyszłości" – mówi Tomasz Sujak.
Źródło: Grupa Archicom

Komentarze (0)

Napisz komentarz

8 nowych mieszkań w Olimpia Port

rzutnazwapowierzchniapiętropokoicena
Olimpia Port - M22 1/3/3/2aM22 1/3/3/2a39.74 m232
467 500,00
11 763,97 zł/m2
Olimpia Port - M22 1/3/3/2aM22 1/3/3/2a39.74 m232
467 500,00
11 763,97 zł/m2
Olimpia Port - M22 1/5/3/2kM22 1/5/3/2k48.67 m252
569 000,00
11 690,98 zł/m2
Olimpia Port - M22 1/5/3/2kM22 1/5/3/2k48.67 m252
569 000,00
11 690,98 zł/m2
Olimpia Port - M24 1/1/3/3kM24 1/1/3/3k67.7 m213
1 018 000,00
15 036,93 zł/m2
Olimpia Port - M25a 2/2/1/3aM25a 2/2/1/3a51.7 m223
541 500,00
10 473,89 zł/m2
M28 1/1/4/2a40.01 m212
426 000,00
10 647,34 zł/m2
M28 1/1/4/2a40.01 m212
426 000,00
10 647,34 zł/m2
REKLAMA