DODAJ

Food trucki – tak, nagabywaczki – nie. Zmienią się przepisy o parku kulturowym

Wrocław
Food trucki – tak,
Tomasz Matejuk
2016-11-21 11:39:23
Wrocławski park kulturowy to obszar ponad 200 hektarów w centrum miasta. Urzędnicy chcą zmienić przepisy, które m.in. zakażą nachalnego zapraszania do lokali erotycznych i zezwolą na ustawianie food trucków w wyznaczonych miejscach.

Na najbliższej sesji rady miejskiej wrocławscy radni zajmą się zmianą uchwały w sprawie parku kulturowego "Stare Miasto", która została przyjęta w kwietniu 2014 roku.

 W chwili tworzenia tej uchwały, poza "uchwałą krakowską", nie istniały wzory, z których można było czerpać dobre rozwiązania i sposoby ochrony przed nadmiernie swobodnym korzystaniem z przestrzeni publicznej przez jej użytkowników oraz chaosem reklamowym. Proponujący uchwałę od samego początku zdawali sobie sprawę, że po pewnym okresie jej obowiązywania będzie konieczne dostosowanie treści jej przepisów do zmieniającej się sytuacji w mieście  czytamy w projekcie zmiany uchwały.

"Nie" dla nagabywaczek

Autorzy nowelizacji tłumaczą, że przyjęta w 2014 roku uchwała wymaga zmiany, bo na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto”, pojawiły się bądź nasiliły zjawiska wywołujące negatywne skutki dla wizerunku staromiejskiego krajobrazu kulturowego.

– Przykładem może być nachalne zapraszanie do lokali, w których prowadzona jest działalność o charakterze erotycznym. Potrzebne są zatem regulacje prawne, które będą im skutecznie przeciwdziałały – podkreślają twórcy uchwały.

Dlatego, w znowelizowanej uchwale pojawi się zapis: "zakazuje się działalności handlowej lub usługowej polegającej na nagabywaniu osób przebywających na obszarze parku kulturowego, a także polegającego na nagabywaniu powiadamiania o towarach, usługach lub imprezach".

Nowe granice parku

W uchwale czytamy też, że konieczne jest także objęcie granicami parku kulturowego budynków, które stanowią domknięcie miejskich wnętrz ulicznych.

Dlatego też nową granicą parku stanie się linia wyznaczona przez południowe ściany budynków przy ul. Krasińskiego nr 13 i 13a oraz budynku przy ulicy Podwale 80.

UM Wrocławia


"Tak" dla food trucków

– Nowe trendy w rozwoju usług ulicznych wskazały potrzebę dopuszczenia w szeregu starannie wybranych miejsc gastronomii mobilnej – tłumaczą autorzy uchwały. 

Food trucki będą mogły stać w tych lokalizacjach:
 • na Wyspie Słodowej – 2 miejsca
 • przy ulicy Bożego Ciała (obok Galerii Na Odwachu) – 1 miejsce
 • na Promenadzie Staromiejskiej (przy skrzyżowaniu alei Juliusza Słowackiego i ulicy Podwale) – 1 miejsce dla wózka rowerowego
 • pomiędzy budynkiem przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr 9 a ulicą Ruską – 1 miejsce
 • po wschodniej stronie ulicy Świętej Katarzyny, przy skrzyżowaniu z ulicą Jana Ewangelisty Purkyniego – 1 miejsce
 • po wschodniej stronie ulicy Jana Styki i Wojciecha Kossaka, przy skrzyżowaniu z ulicą Jana Ewangelisty Purkyniego – 1 miejsce
 • po południowej stronie ulicy Księcia Witolda (przy wjeździe z Mostu Uniwersyteckiego) – 1 miejsce dla wózka rowerowego
 • po wschodniej stronie ulicy Garncarskiej przy wjeździe na plac Polski – 1 miejsce
 • 1 miejsce przy bulwarze Piotra Włostowica – przy kościele NMP Na Piasku.
Więcej miejsc dla handlu

Urzędnicy uznali też za właściwe wyznaczenie dodatkowego miejsca dla handlu detalicznego poza budynkami. Po jednym miejscu powstanie:
 • w południowo-wschodniej części placu Bohaterów Getta – przy ścianie szczytowej budynku przy ulicy Szajnochy nr 7-9
 • na ulicy Piaskowej na odcinku pomiędzy wejściem do Hali Targowej a ulicą Świętego Ducha
 • wzdłuż zachodniej elewacji budynku przy ulicy Piaskowej nr 13
 • pomiędzy ścianami szczytowymi budynków przy ulicach: Kazimierza Wielkiego nr 9 i Ruskiej nr 51
 • wzdłuż północnej elewacji budynku przy ulicy Psie Budy nr 3-4
 • po wschodniej stronie ulicy Świdnickiej – na odcinku pomiędzy ulicą Podwale i ulicą Bożego Ciała
 • po zachodniej stronie ulicy Świdnickiej na odcinku pomiędzy ulicą Podwale i Promenadą Staromiejską
 • pomiędzy ścianami szczytowymi budynków położonych przy ulicach Piotra Skargi nr 31 i Oławskiej nr 35
 • przy wschodniej stronie skrzyżowania ulicy Oławskiej z ulicą Piotra Skargi – na utwardzonym terenie pomiędzy torami tramwajowymi a północną jezdnią ulicy Oławskiej
 • na placu Nowy Targ – wzdłuż południowych elewacji budynków nr 20 i 21
 • na placu Tadeusza Kościuszki – na chodniku przy północno-wschodnim skwerze wzdłuż ulicy Świdnickiej
 • po zachodniej stronie ulicy Kuźniczej na odcinku pomiędzy ulicami Nożowniczą i Kotlarską
 • w przejściu przez budynek przy ul. Świdnickiej nr 6
Projekt zmiany uchwały został zaopiniowany pozytywnie i bez uwag przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.