DODAJ

Jest data zakończenia remontu mostów Uniwersyteckich

Drogi i mosty / Wrocław
Jest data zakończenia remontu
Tomasz Matejuk
2016-10-18 12:53:35
Remont mostów Uniwersyteckich jest już na finiszu. Wedle najnowszych zapowiedzi urzędników, modernizacja przeprawy zakończy się w piątek 28 października.

Remont mostów Uniwersyteckich ruszył pod koniec lipca. Pierwotnie zapowiadano, że prace potrwają do końca września. Tak się jednak nie stało.

– Powodem zmiany terminu są przeszkody natury proceduralno-formalnej uniemożliwiające demontaż starych słupów trakcyjnych i montaż nowych  tłumaczyła we wrześniu Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiUM-u.

Obecnie, jak informują przedstawiciele Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, prace remontowe na mostach Uniwersyteckich odbywają się głównie na torowisku. 

Wykonawca rozpocznie dziś zabudowywanie torów  na odcinku od rozjazdu do mostu będzie betonował torowisko, a na moście południowym rozpocznie układanie płyt. Na przyszły tydzień przewidziane zostały prace bitumiczne na jezdni. Remont mostów zakończy się 28 października – zapowiadają w ZDiUM-ie.

fot. Orzech


Generalnym wykonawcą robót jest konsorcjum firm Zakład Sieci i Zasilania z Wrocławia oraz Taumer z Krakowa. Koszt inwestycji wyniesie niespełna 4,7 mln złotych.

Jak tłumaczą pracownicy ZDiUM-u, prace związane z remontem chodników, balustrad i spodu konstrukcji mostów będą wykonane jako odrębne zadanie w innym terminie. To inwestycja zaplanowana na kolejne lata.