Zbudują nowe mosty Chrobrego. Miasto szuka projektantafot. Tomasz Matejuk

Zbudują nowe mosty Chrobrego. Miasto szuka projektanta

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Miasto przymierza się do budowy nowych mostów Bolesława Chrobrego, które zastąpią dotychczasowe przeprawy, łączące ulicę Mickiewicza z ulicą Swojczycką.
Spółka Wrocławskie Inwestycja ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu".
– Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, przygotowanie wszelkich dokumentów, opracowań, pozwoleń, decyzji w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i pozostałych materiałów niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku i uzyskania decyzji umożliwiającej realizację robót (pozwolenie na budowę lub decyzja ZRID) oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych uzgodnień, a także pełnienie nadzoru autorskiego – wyliczają urzędnicy.
REKLAMA
Nowe mosty drogowego powstaną po stronie górnej wody w stosunku do istniejących mostów. Będą to przeprawy o nośności 50 ton, przewidziane na okres eksploatacji nie krótszy niż 80 lat. Jezdnia ma mieć 7 metrów szerokości, przewidziano też obustronne ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 metra, obustronne chodniki dla pieszych o szerokości 2 metrów i obustronne bariery o szerokości 1 metra. 

– Budowa nowych mostów o parametrach użytkowych ma na celu perspektywiczną rozbudowę wodnego szlaku komunikacyjnego poprzez podniesienie parametrów hydraulicznych i żeglugowych kanału żeglugowego w zakresie światła pionowego i poziomego – czytamy w dokumentacji przetargowej.Inwestor zakłada, że do czasu przełożenia ruchu na nowe obiekty, zapewniona będzie przejezdność istniejących mostów – ze względu na ich stan techniczny, wykonawca dokumentacji będzie musiał też opracować projekt wzmocnienia istniejących przepraw.

Wykonawca opracuje też projekt budowlany dróg dojazdowych do nowych mostów od strony pętli tramwajowej przy ulicy Mickiewicza i od strony ulicy Swojczyckiej.

Nowe obiekty mostowe, dzięki zaprojektowanym do nich drogom dojazdowym, połączą ulicę Mickiewicza z planowaną Trasą Olimpijską (obecnie ul. Mydlana), która przebiegać będzie nad Kanałem Przeciwpowodziowym, i Żeglugowym. Przewidywana długość nowych mostów to około 154 metry (most południowy) i 83,2 metry (most północny).

Wśród wytycznych Biura Rozwoju Wrocławia jest informacja, że na tym terenie, w obowiązującym planie miejscowym, wyznaczona została rezerwa na torowisko tramwajowe.

A przypomnijmy, że zgodnie z Wrocławskim Programem Tramwajowym, do 2022 roku powstanie linia tramwajowa na Swojczyce od Sępolna.

Na przygotowanie dokumentacji wykonawca będzie miał 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Z kolei planowany termin zakończenia robót budowlanych i tym samym termin zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego to 31 sierpnia 2019 roku.
Przypomnijmy, że magistrat zamierza w najbliższych latach przebudować także mosty Pomorskie i mosty Średzkie. Powstaje już dokumentacja projektowa tych przedsięwzięć.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA