DODAJ

Jest zgoda na rozbudowę biurowca przy Szewskiej. Konserwator zabytków: to była oczywista pomyłka

Biura / Wrocław
Jest zgoda na rozbudowę
Tomasz Matejuk
2017-03-02 11:24:32
Miejski Konserwator Zabytków stwierdził, że w tytule pozwolenia na inwestycję przy ulicy Szewskiej 8 jest oczywista pomyłka. Inwestor może więc bez przeszkód prowadzić rozbudowę biurowca.

O przebudowie Centrum Biznesu Magdalena pisaliśmy już w grudniu zeszłego roku. Swój wygląd zmieni narożnik przy zbiegu ulicy Szewskiej i Oławskiej, gdzie do tej pory znajdował się m.in. szyb windowy.

Inwestycja nie podoba się właścicielowi budynku Kameleona, znajdującego się vis-a-vis przebudowywanego biurowca.  

Przedstawiciele firmy OTIS Investment, do której należy zabytkowy dom handlowy, tłumaczyli nam, że powiększony obiekt zasłoni reprezentacyjny wykusz Kameleona. 

Podkreślali, że inwestor (WRE Projekt Sp. z o.o. CBM Spółka komandytowa) ma zgodę na przebudowę i remont budynku przy ulicy Szewskiej 8, a prowadzi rozbudowę.

– Po naszych interwencjach, Wydział Architektury wezwał inwestora do uzupełnia wniosku o decyzję konserwatorską odnośnie rozbudowy – mówiła nam Jolanta Pouch, prezes zarządu OTIS Investment.

fot. Tomasz Matejuk


Jak udało nam się ustalić, sprawa została rozstrzygnięta w styczniu.

Kwestia zmiany nazwy przedmiotu zamierzenia "Remont i przebudowa" na właściwą "Przebudowa i rozbudowa" została przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na wniosek inwestora załatwiona przez postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej – tłumaczy portalowi InvestMap.pl Arkadiusz Filipowski, rzecznik prasowy magistratu.

Jak zaznaczają urzędnicy, OTIS odwołał się od decyzji MKZ do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czekamy, co będzie dalej – dodają w magistracie. 

Co z planem miejscowym?

Właściciel Kameleona twierdził również, że przebudowywany biurowiec przy ulicy Szewskiej będzie wyższy niż dopuszcza plan miejscowy.

Urzędnicy z wrocławskiego magistratu tłumaczyli nam, że budynek przy ul. Szewskiej 8 powstał przed uchwaleniem w tamtym rejonie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. MPZP dla tego obszaru uchwalony został w 2003 roku, a jego założenia uzgadniał Wojewódzki Konserwator Zabytków.

– Zgodnie z tymi wytycznymi m.in. wprowadzono w niezagospodarowanym wówczas narożniku budynku dominantę wysokościową. Prace, które są aktualnie wykonywane, są zgodne z obowiązującym od 13 lat planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z projektem, nowy fragment budynku pozostanie w gabarycie istniejącej części, w której znajduje się szyb windowy. Nie będzie także wychodził poza ustalone planem linie zabudowy – zapewniał Arkadiusz Filipowski.

fot. Tomasz Matejuk

W podobnym tonie wypowiadał się inwestor.

Prace budowlane są realizowane na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania, właściwość uzgodnień z MKZ i inne elementy każdego projektu budowlanego są dokładnie weryfikowane przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę – podkreślał Andrzej Kowalski, prezes WRE Projekt Sp. z o.o.

Będziemy śledzić dalszy rozwój wydarzeń w tej sprawie.