DODAJ

Miasto nie daje zgody na budowę mieszkań przy Hubskiej

Wrocław
Miasto nie daje zgody
Tomasz Matejuk
2017-02-16 16:07:54
Urzędnicy odmówili udzielenia pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Hubskiej 40. Przedstawiciele magistratu argumentują, że inwestycja nie jest zgodna z planem miejscowym, a inwestor nie zadbał o odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

O inwestycji przy ulicy Hubskiej 40 pisaliśmy w styczniu

Przypomnijmy, Bouygues Immobilier Polska, czyli polski oddział francuskiego dewelopera, zamierzał postawić tuż obok Browaru Mieszczańskiego budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową.

Przeciwko tej inwestycji protestowali jednak mieszkańcy kamienic przy ulicy Bocznej, graniczących z terenem planowanego przedsięwzięcia. Tłumaczyli, że wywoła ona szereg negatywnych dla nich zmian – chodziło o nasłonecznienie mieszkań w kamienicach, zamknięcie dostępu do podwórka, gdzie znajduje się jedyny śmietnik czy brak zaplanowanych miejsc parkingowych.

Dodajmy, że na początku stycznia 2017 roku pełnomocnik inwestora zwrócił się do magistratu o czasowe zawieszenie postępowania, jednak urzędnicy nie zgodzili się na to. 

Z kolei 23 stycznia inwestor złożył wniosek o zmianę wniosku w zakresie zamierzenia budowlanego. Po zmianie ten wniosek brzmiał: "budowa budynku hotelowego z częścią usługową i garażem w parterze, budowa niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórka istniejących budynków". Wniosek nie został jednak rozpatrzony.

7 lutego 2017 roku Wydział Architektury i Budownictwa we wrocławskim magistracie odmówił inwestorowi zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego.

fot. Tomasz Matejuk


Portal InvestMap.pl dotarł do uzasadnienia negatywnej decyzji magistratu odnośnie pozwolenia na budowę.

Projektant zaprojektował budynek mieszkalny wielorodzinny o siedmiu kondygnacjach nadziemnych i częściowym podpiwniczeniem, z lokalem usługowym w parterze od strony ulicy Hubskiej oraz garażem w parterze - co nie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie podstawowego przeznaczenia działki, gdzie przeznaczenie podstawowe powinny stanowić usługi – czytamy w piśmie podpisanym przez Aleksandrę Nespiak, dyrektor wydziału Architektury i Budownictwa.

Urzędnicy argumentują, że przeznaczenie podstawowe terenu to przeznaczenie, które powinno przeważać na danej działce budowlanej.

Natomiast projektant uznał, ze przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzupełniające odnosi się do terenu oznaczonego symbolem 6U/MW, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi. Działka inwestora nr 72 stanowi 9,14% powierzchni terenu oznaczonego symbolem 6U/MW. Z przeprowadzonej przez projektanta analizy terenu 6U/MW wynika, że powierzchnia (całkowita i użytkowa) usług jest dominująca dla tego terenu – czytamy w decyzji.

UM Wrocławia

Jak tłumaczą urzędnicy, w przypadku takiej interpretacji przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego może dojść do nieuzasadnionego ograniczenia prawa własności

Teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi stanowi określona liczba działek, a nie jedna działka. Lokalizacja inwestycji w ramach danego przeznaczenia na działce uzależniona byłaby od wcześniejszej realizacji inwestycji na działkach sąsiednich. Wykorzystanie wcześniej zagospodarowanych działek pod realizację inwestycji w ramach przeznaczenia uzupełniającego może skutkować tym, że kolejne działki nie będą już mogły realizować przeznaczenia uzupełniającego, jedynie podstawowe – argumentują przedstawiciele magistratu.
 
Sporna okazała się też kwestia miejsc parkingowych.

– Projektant podniósł, że MPZP nie określa minimalnej wymaganej liczby miejsc postojowych, a w skorygowanym projekcie budowlanym w parterze budynku zaprojektował 7 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto dobra lokalizacja budynku (sąsiedztwo dworca, linii tramwajowej i ścieżek rowerowych), małe mieszkania dla młodych ludzi lub na wynajem to argumenty uzasadniające brak konieczności projektowania większej liczby miejsc postojowych. Do projektu załączono oświadczenie właściciela terenu przy ulicy Hubskiej 84, który na swoim terenie zadeklarował zapewnienie do 20 miejsc postojowej dla wnioskowanej inwestycji – czytamy w decyzji.

fot. Tomasz Matejuk

Tymczasem urzędnicy podkreślają, że przepisy wyraźnie wskazują, że miejsca parkingowe powinny być zaprojektowane i urządzone na terenie należącym do inwestora, na którym dana inwestycja ma być realizowana.

– W budynku zaprojektowano 74 lokale mieszkalne i 1 lokal usługowy, a na terenie działki inwestora zlokalizowano 7 miejsc postojowych, co w ocenie tutejszego organu nie spełnia wymogu zawartego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Można przyjąć, że w dzisiejszych czasach każdy właściciel lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będzie posiadał co najmniej jeden samochodów, a nawet, jeśli przejąć, że co drugi właściciel lokalu będzie posiadaczem samochodu i uwzględnić proponowane rozwiązania projektanta, to nie spełniono wymogu zapewnienia miejsc postojowych dla przedmiotowej inwestycji – zaznaczają w magistracie.

Urzędnicy dodają, że pomimo uzupełnienia przez pełnomocnika inwestora, wniosek wraz z projektem budowlanym nie spełnia warunków określonych w Prawie budowlanym. 

Inwestor ma 14 dni na odwołanie się od decyzji magistratu do Wojewody Dolnośląskiego.