DODAJ

Na Muchoborze Wielkim ma powstać zakład przetwarzania odpadów

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Tomasz Matejuk
2017-02-15 13:25:42
Firma Asplex, należąca do grupy Acer, chce wybudować przy ulicy Granicznej zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ulicy Granicznej 8d-e" na wrocławskim Muchoborze Wielkim.

Wniosek w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko i wydania decyzji środowiskowej złożył we wrześniu zeszłego roku pełnomocnik spółki Asplex, która ma swoją siedzibę właśnie przy ulicy Granicznej, na terenie Prologis Park.

W połowie października zeszłego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała opinię odnośnie zakresu tego raportu, a pod koniec października prezydent Wrocławia określił ten zakres. 

W połowie grudnia pełnomocnik inwestora złożył raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, który ostatecznie uzupełniono w drugiej połowie stycznia bieżącego roku.

Wtedy przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. To postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Swoje uwagi i wnioski można składać do końca lutego.

Kim jest inwestor?

Spółka Asplex należy do grupy Acer. Przy ulicy Granicznej znajduje się centrum logistyczne, zaopatrujące w części zamienne autoryzowane i partnerskie centra naprawcze Acera w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie. Pracuje w nim 260 osób.

Nasze centrum logistyczne we Wrocławiu, każdego dnia od 2009 roku, wysyła tysiące elementów do krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W centrum naprawczym zespół specjalistów, dzięki najnowszym sprzętom do diagnozy i wymiany komponentów, dba, by Twoje urządzenia Acer wróciły do życia – czytamy na stronie internetowej firmy.