Budimex ma pozwolenie na budowę białostockiej spalarni

Budimex ma pozwolenie na budowę białostockiej spalarni

Białystok
graviteo
REKLAMA

11 września 2013 roku Urząd Miejski w Białymstoku wydał pozwolenie na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Kontrakt na projekt i budowę spalarni, o wartości 332,9 mln złotych netto, został podpisany z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowo- Produkcyjnym ,,LECH" 31 sierpnia 2012 roku.


Budimex jako lider (50,4 proc. udziałów) zrealizuje tę inwestycję w konsorcjum z firmami Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA.


Spalarnia powstanie przy ul. Andersa w Białymstoku. Dzięki inwestycji z ponad 90 do ok. 12 proc. spadnie ilość odpadów komunalnych, które trafiają na gminne wysypisko w Hryniewiczach. Rocznie nowa spalarnia będzie utylizować ok. 120 tys. ton odpadów. Dodatkowo ze spalania śmieci będzie wytwarzana energia elektryczna oraz energia cieplna.

REKLAMA


Zakres prac budowlanych obejmuje zagospodarowanie terenu (budynek administracyjno- biurowy, drogi, parkingi, place, sieci, ogrodzenia) oraz budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która składa się z:


  • segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,

  • segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,

  • segmentu przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzania do sieci w postaci energii cieplnej i elektrycznej,

  • segmentu oczyszczania spalin,

  • segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,

  • segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Do obowiązków wykonawcy należy także przeprowadzanie prób końcowych i eksploatacyjnych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spalarni.

Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec grudnia 2015 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA