Budimex wybuduje spalarnię odpadów w Białymstoku

Budimex wybuduje spalarnię odpadów w Białymstoku

Białystok
graviteo
REKLAMA

31 sierpnia 2012 roku Budimex podpisał z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowo- Produkcyjnym ,,LECH" w Białymstoku umowę na zaprojektowanie i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Kontrakt ma wartość 332,9 mln złotych netto. 

 

Budimex jako lider (50,4 proc. udziałów) zrealizuje inwestycję w konsorcjum z firmami Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA.


Spalarnia powstanie przy ul. Andersa w Białymstoku. Dzięki inwestycji z ponad 90 do ok. 12 proc. spadnie ilość odpadów komunalnych, które trafiają na gminne wysypisko w Hryniewiczach. Rocznie nowa spalarnia będzie utylizować ok. 120 tys. ton odpadów. Dodatkowo ze spalania śmieci będzie wytwarzana energia elektryczna oraz energia cieplna.


- Zwycięskie konsorcjum zdobyło przewagę nad konkurencją dzięki zaproponowaniu lepszych rozwiązań technicznych (w szczególności osiągnięcia największej mocy produkowanej energii elektrycznej), zagwarantowaniu niskich emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza tlenków azotu i dwutlenku siarki) i najniższych kosztów eksploatacyjnych - powiedział Janusz Marek Szymczukiewicz, prezes PUHP ,,LECH".

REKLAMA


- Cieszę się, że realizację tej inwestycji rozpoczynamy w tak mocnym składzie, wspólnie z renomowanymi i doświadczonymi partnerami. Wierzę, że dzięki dobrej współpracy z inwestorem, która ma ogromne znaczenie w realizacji tak złożonych inwestycji, zakończymy tę budowę z sukcesem - powiedział Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.  
 

Prace projektowe rozpoczną się wkrótce po podpisaniu umowy, prace budowlane - w 2013 roku.


Zakres prac budowlanych obejmuje zagospodarowanie terenu (budynek administracyjno-biurowy, drogi, parkingi, place, sieci, ogrodzenia) oraz budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która składa się z:

- segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,
- segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,
- segmentu przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzania do sieci w postaci energii cieplnej i elektrycznej,
- segmentu oczyszczania spalin,
- segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
- segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Do obowiązków wykonawcy należy także przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spalarni.

Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec grudnia 2015 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA