DODAJ

Nowe życie terenu między Legnicką a Odrą na Szczepinie. Jest konkurs dla architektów

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Tomasz Matejuk
2017-07-11 13:44:07
Wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ograniczonego ulicą Legnicką, Szczepińską, placem św. Mikołaja, ulicą Zachodnią, Rybacką i Środkową.

– Teren nie jest objęty zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego. Wyniki konkursu będą wykorzystane w pracach nad przyszłym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub ewentualnymi decyzjami o warunkach zabudowy – tłumaczą przedstawiciele SARP.

Obszar konkursowy podzielono na trzy przestrzenie (teren A, B i C) o różnorodnym statusie prawnym, funkcjonalnym i przestrzennym. Ich łączna powierzchnia to około 4 hektary.

– Teren łączy jedną z głównych arterii miasta Wrocławia, ulicę Legnicką z placem Św. Mikołaja, a dalej z terenami promenady miejskiej nad rzeką Odrą. Ze względu na różnorodny charakter należy rozważyć możliwość wykorzystania istniejących parterów zabudowy mieszkaniowej lub zaproponować ukształtowanie nowych obiektów wspomagających funkcje usługowe, zarówno o miejskim, jak i osiedlowym charakterze – wyjaśniają organizatorzy.

SARP Wrocław


Podkreślają, że ważnym zadaniem konkursu jest zaproponowanie rozwiązania dla części przestrzeni publicznej plac Św. Mikołaja (teren A), którego część będzie możliwa do realizacji w pierwszym etapie przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

– Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji urbanistycznej dla całego terenu opracowania oraz pozyskanie wiedzy na temat możliwych scenariuszy przemian urbanistycznych obszaru pomiędzy rzeką Odrą a ulicą Legnicką – tłumaczą przedstawiciele SARP.

Prace konkursowe można składać do 10 października, a ogłoszenie wyników zaplanowano na 24 października. Za pierwsze miejsce przewidziano nagrodę w wysokości 14 tys. złotych, za drugie – 8 tys. zł, za trzecie – 5 tys. zł, a za wyróżnienie – 3 tys. złotych.