DODAJ

Przebudowywany biurowiec przy Szewskiej zasłoni Kameleona?

Biura / Wrocław
Przebudowywany biurowiec przy Szewskiej
Tomasz Matejuk
2016-12-23 15:08:17
Właściciel Kameleona twierdzi, że przebudowywany biurowiec przy ulicy Szewskiej będzie wyższy niż dopuszcza plan miejscowy i zasłoni zabytkowy obiekt. Inwestor ripostuje, że ma wszystkie niezbędne pozwolenia. A urzędnicy zapewniają, że prowadzone prace są zgodne z MPZP.

Od kilku miesięcy trwa przebudowa Centrum Biznesu Magdalena, czyli budynku biurowo-usługowego przy ulicy Szewskiej 8. Swój wygląd zmieni narożnik przy zbiegu ulicy Szewskiej i Oławskiej, gdzie do tej pory znajdował się m.in. szyb windowy.

Inwestorem całego przedsięwzięcia jest WRE Projekt Sp. z o.o. CBM Spółka komandytowa, a projekt przebudowy przygotował Tomasz Marhall. Pozwolenie na przebudowę budynku wydano pod koniec maja 2016 roku.

Przedstawiciele firmy OTIS Investment, do której należy – znajdujący się vis-a-vis przebudowanego biurowca  zabytkowy budynek Kameleona, tłumaczą, że inwestor ma zgodę na przebudowę i remont budynku przy ulicy Szewskiej 8, a prowadzi rozbudowę.

– Dziwi bardzo szybkie tempo, w jakim wydawano zezwolenia. Konserwator zabytków wydał pozwolenie w ciągu 6 dni roboczych, a Wydział Architektury – w ciągu trzech tygodni – mówi Jolanta Pouch, prezes zarządu OTIS Investment.

Zdaniem Jolanty Pouch, rozbudowany budynek będzie wyższy niż dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a na dodatek zasłoni reprezentacyjny wykusz Kameleona.

– Po naszych interwencjach, Wydział Architektury wezwał inwestora do uzupełnia wniosku o decyzję konserwatorską odnośnie rozbudowy. Inwestor ma na to czas do 15 stycznia – dodaje Jolanta Pouch.

fot. Tomasz Matejuk


Co na to magistrat?

Urzędnicy z wrocławskiego magistratu tłumaczą, że b
udynek biurowo-usługowy przy ul. Szewskiej 8 powstał przed uchwaleniem w tamtym rejonie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. MPZP dla tego obszaru uchwalony został w 2003 roku, a jego założenia uzgadniał Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

– Zgodnie z tymi wytycznymi m.in. wprowadzono w niezagospodarowanym wówczas narożniku budynku dominantę wysokościową. Prace, które są aktualnie wykonywane, są zgodne z obowiązującym od 13 lat planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z projektem, nowy fragment budynku pozostanie w gabarycie istniejącej części, w której znajduje się szyb windowy. Nie będzie także wychodził poza ustalone planem linie zabudowy – tłumaczy portalowi InvestMap.pl Arkadiusz Filipowski, rzecznik prasowy magistratu.

Bardziej szczegółowe odpowiedzi na nasze pytania urzędnicy mają przysłać po świętach.

fot. Tomasz Matejuk


Inwestor: mamy wszystkie pozwolenia

Nieruchomość przy Szewskiej 8 należy do grupy kapitałowej WRE Projekt. 

– Przedmiotowe prace budowlane są realizowane na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania, właściwość uzgodnień z MKZ i inne elementy każdego projektu budowlanego są dokładnie weryfikowane przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę – podkreśla Andrzej Kowalski, prezes WRE Projekt Sp. z o.o.

Jak tłumaczy Kowalski, firma OTIS nie została uznana za stronę postępowania przez organ wydający pozwolenie na budowę. 

– Od wielu tygodni z zapałem godnym lepszej sprawy składa w różnych instytucjach pisma, w których formułuje bezpodstawne zarzuty. W akcie desperacji, rozpoczęła wysyłkę bezpodstawnych zarzutów do mediów – zaznacza Andrzej Kowalski.

Kowalski zwraca uwagę, że poprzez takie działania, OTIS dąży do zatrzymania prac budowlanych przy ulicy Szewskiej 8, a tym samym do zafundowania mieszkańcom Wrocławia na długie miesiące krajobrazu jak po bombardowaniu w ścisłym centrum miasta. 

Portal InvestMap.pl będzie dalej przyglądał się tej sprawie.