DODAJ

Przetarg na przebudowę układu drogowego

Wrocław
Przetarg na przebudowę układu
RynekInfrastruktury
2012-05-14 10:56:49
Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na przebudowę układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ulicy Starogroblowej we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych. Dotyczą one przebudowy układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej przy wiadukcie kolejowym na odcinku około 250 m.


Roboty budowlane obejmują prace przygotowawcze, rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, przebudowę istniejącej jezdni i budowę nowej, przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej, budowę ciągu pieszego i rowerowego, przejść dla pieszych.
 
 


Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, pełnienie nadzoru autorskiego oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.



Termin składania ofert wyznaczono na 28 maja 2012 roku. Zamówienie będzie musiało zostać wykonane do końca grudnia przyszłego roku.