DODAJ

Remontują mosty Uniwersyteckie. Prace potrwają do końca września

Drogi i mosty / Wrocław
Remontują mosty Uniwersyteckie. Prace
Tomasz Matejuk
2016-08-02 12:44:54
Pod koniec lipca ruszył zapowiadany od dłuższego czasu remont mostów Uniwersyteckich. W ramach inwestycji, wyremontowane zostanie torowisko tramwajowe (wraz z rozjazdem od strony ulicy Drobnera), jezdnia wschodnia i zachodnia, międzymoście i dylatacja. Do wymiany pójdą też słupy trakcyjne.

 Bardzo zły stan techniczny torowiska i słupów trakcyjnych wymaga natychmiastowej interwencji, szczególnie w perspektywie planowanego na najbliższe lata remontu mostów Pomorskich, dla których mosty Uniwersyteckie stanowią trasę objazdu dla komunikacji zbiorowej – wyjaśnia na stronie internetowej ZDiUM-u Ewa Mazur, rzecznik prasowy tej instytucji.

Na remontowanych mostach Uniwersyteckich trwają obecnie prace rozbiórkowe w obrębie jezdni oraz torowiska. Rozpoczęły się od strony ul. Dubois i postępują w stronę ul. Grodzkiej.

Przejazd mostami jest aktualnie możliwy tylko w jednym kierunku – do ulicy Grodzkiej. Wschodnia jezdnia, wraz z torowiskiem, została zajęta pod plac budowy, a objazd wytyczono ulicą Grodzką, mostami Pomorskimi, ulicą Pomorską, Dubois do Drobnera.

Pierwszy etap robót, obejmujący zajęcie torowiska i wschodniego pasa ruchu, potrwa do końca sierpnia. W II etapie ruch przeniesiony zostanie na wyremontowaną, wschodnią jezdnię, a wykonawca przystąpi do remontu pasa, którym obecnie przejeżdżają samochody.

  Prace remontowe na mostach i przy rozjeździe torowym na skrzyżowaniu Drobnera/Dubois potrwają do końca września – zapowiada ZDiUM.

Generalnym wykonawcą robót jest konsorcjum firm Zakład Sieci i Zasilania z Wrocławia oraz Taumer z Krakowa. Koszt inwestycji wyniesie niespełna 4,7 mln złotych.

Jak tłumaczą pracownicy ZDiUM-u, prace związane z remontem chodników, balustrad i spodu konstrukcji mostów będą wykonane jako odrębne zadanie w innym terminie. To inwestycja zaplanowana na kolejne lata.

Historia mostów Uniwersyteckich

Mosty Uniwersyteckie wybudowano w latach 1867-1869 na podstawie projektu miejskiego radcy budowlanego Alexandra Kaumanna. Były to stalowe przeprawy, o kratowych przęsłach, na kamiennych podporach. 

Obecne mosty powstały w ramach przebudowy poprzednich przepraw, przeprowadzonej w latach 1933-1934. Autorami projektu byli miejski radca budowlany do spraw urbanistyki Günther Trauer i inżynier Reimer. Wówczas rozebrano dziewiętnastowieczne przeprawy, a na ich podstawach położono nowe, dwa razy szersze mosty. 

Zostały one poważnie uszkodzone podczas oblężenia Festung Breslau w 1945 roku. Naprawiono je i oddano ponownie do użytku w 1947 roku. 

Mosty Uniwersyteckie przeszły remont generalny w 1992 roku, a powódź w 1997 roku ich nie uszkodziła. W 2006 roku - w trakcie przebudowy ulicy Grodzkiej - przeprowadzono remont ich nawierzchni.