Modernizacja magistrali ciepłowniczej wzdłuż alei Piłsudskiego

Modernizacja magistrali ciepłowniczej wzdłuż alei Piłsudskiego

Białystok
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

5 czerwca rozpoczęła się modernizacja magistrali ciepłowniczej przy alei Piłsudskiego prowadzona w ramach projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej. Prace potrwają do końca września 2013 r.

 

Jak informuje MPEC Białystok, modernizacja polega na wymianie starych sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii kanałowej i zastąpieniu ich nowoczesnymi rurami preizolowanymi o średnicy 400 i 500 mm. Magistrala B zostanie zmodernizowana na odcinku ok. 1 km - wzdłuż alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Fabryczną do ul. Botanicznej. Prace realizowane są równolegle z modernizacją układu drogowego alei Piłsudskiego prowadzonego przez Urząd Miejski.

 

REKLAMA

MPEC prowadzi tę inwestycję w ramach projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewiduje on modernizację w latach 2013-2014 pięciu odcinków sieci magistralnych w mieście o łącznej długości ok. 5 km.

 

Prace na alei Piłsudskiego w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej będą realizowane od czerwca do końca września. Natomiast już w kwietniu MPEC rozpoczął modernizację sieci magistralnej B, na odcinku przechodzącym pod aleją Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania ulic Fabrycznej i Malmeda. Fragment pod jezdnią realizowany jest jako oddzielne zadanie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA