DODAJ

Wrocławski Program Tramwajowy, czyli 70 kilometrów nowych tras. Gdzie pojedzie tramwaj?

Wrocław
Foto: MPK Wrocław
Tomasz Matejuk
2016-09-19 11:35:16
Rozbudowa sieci tramwajowej, nowy tabor czy integracja z koleją aglomeracyjną to główne założenia Wrocławskiego Programu Tramwajowego. Określa on 60-70 kilometrów nowych tras, czyli około 40 zadań inwestycyjnych.

Magistrat właśnie zaprezentował Wrocławski Program Tramwajowy, którego celem – jak zapowiadają urzędnicy – jest poprawa dostępności do sieci transportu szynowego i wysoki standard ruchu. 

Sieć tramwajowa ma być intensywniej rozbudowywana, integrowana z koleją, autobusami, rowerem miejskim czy systemem Park&Ride.

Podstawowe efekty WPT to, jak wyliczają w magistracie, krótki czas podróży "od drzwi do drzwi" (uwzględniający dojścia, oczekiwanie, jazdę), modyfikacja "zachowań komunikacyjnych" (mobilności) i większy udział podróży transportem publicznym.

W ich osiągnięciu ma pomóc pięć kluczowych elementów programu. To rozbudowa sieci tramwajowej, nowy tabor i obiekty zaplecza (w tym zajezdnia), promocja podróżowania tramwajami, wprowadzenie stałego układu linii i integracja z koleją aglomeracyjną.

Jeśli chodzi o rozbudowę sieci tramwajowej, urzędnicy zapowiadają dotarcie do osiedli obecnie bez obsługi tramwajowej, w pierwszej kolejności do dużych generatorów ruchu, potem na inne osiedla oraz do węzłów kolei aglomeracyjnej i parkingi P&R.

W dalszej kolejności planowane są nowe korytarze tramwajowe w centrum i przebudowy węzłów dla zwiększenia niezawodności oraz sprawności ruchu.

– Stosownie do przyrostu pracy przewozowej w trakcji tramwajowej (wynikającej z rozbudowy sieci) realizowane będzie zwiększenie liczebności taboru, co oznacza także jego unowocześnienie. Przewiduje się budowę co najmniej jednej nowej zajezdni – wyliczają w magistracie.

UM Wrocławia


3-4 kilometry nowych tras rocznie

Wrocławski Program Tramwajowy określa około 60-70 kilometrów nowych tras – to około 40 zadań inwestycyjnych, do realizacji w tempie 3-4 kilometry rocznie.

– Zatem całość programu do zrealizowania w horyzoncie około 20 (30) lat. Na najbliższą perspektywę czasową (finansowania unijnego) przewiduje się intensyfikację inwestycji "tramwajowych", realizację w horyzoncie 5 lat (do 2022) około 15 km nowych tras – tłumaczą urzędnicy.

Wszystkie zadania podzielono na trzy grupy. Pierwsza to przedsięwzięcia wpisywane do Planu Transportowego, z horyzontem realizacji do 2022 roku, druga to najpilniejsze zadania do realizacji po 2022 roku, a trzecia to pozostałe inwestycje.

UM Wrocławia


Gdzie pojedzie tramwaj?

Do 2022 roku mają być gotowe trzy trasy tramwajowe, o których wam już pisaliśmy, czyli połączenie Nowego Dworu z centrum miasta, linia tramwajowa na Popowice i przedłużenie trasy tramwajowej na ulicy Hubskiej (od ulicy Glinianej do Dyrekcyjnej).

Pojawiły się też trzy nowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji do 2022 roku – przedłużenie linii na Nowy Dwór wzdłuż ulicy Rogowskiej aż do pętli przy stacji kolejowej, linia na Swojczyce od Sępolna oraz linia na Ołtaszyn od parku Południowego.

Z kolei po 2022 roku wśród najpilniejszych inwestycji miasto wymienia trasy tramwajowe na Psie Pole, wzdłuż ulicy Borowskiej, na Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice.

Po 2022 roku mają zostać zrealizowane też zadania "obszarowe": "Centrum" oraz "Integracja z siecią kolejową".

"Centrum" oznacza działania usprawniające ruch w śródmieściu Wrocławia, w tym potencjalne inwestycje w trasy, jak na przykład trasa na ulicy Suchej lub drugi tor na ulicy Szewskiej.

"Integracja z siecią kolejową" oznacza budowę krótkich odcinków tras, koordynację lokalizacji nowych przystanków kolejowe oraz integrację węzłów, nowe przystanki mogą powstać w miejscach dotychczas nie rozważanych albo w nieujętych w specyfikowanych wyżej zadaniach.

 – Przed rokiem 2022 będą rozpoczęte prace studialne dotyczące tych zadań (m.in. wybór wariantów). Kierunki tras oraz warianty przebiegu będą konsultowane z mieszkańcami Wrocławia  – tłumaczą urzędnicy.

Wśród pozostałych zadań figurują: Tramwajowa, Szpital Wojewódzki, Powstańców – Ślężna, Grabiszyn, Paderewskiego, Podwale, Szewska, Bezpieczna, Kamieńskiego, Kamienna, Zakrzów, Balonowa, Bystrzycka, Oporów – Klecina, Grota Roweckiego, Zaporoska, Gajowicka, Szpitalna, Poznańska, Grodzka, Księże Wielkie, Poznańska, Słowackiego, Świeradowska, Stacyjna.

 Przebieg tras dla zadań o odleglejszym horyzoncie czasowym realizacji ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie – zastrzegają urzędnicy.

Kierunki rozwoju sieci mają zostać zapisane w Planie Transportowym i wkomponowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoCały Wrocławski Program Tramwajowy ma być poddany dyskusji.

 Rozwiniemy sieć torów tak, by były jak najbardziej korzystne dla wrocławian – zapowiada prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

UM Wrocławia


Na styku sieci miejskiej i aglomeracyjnej

WPT – tłumaczą w magistracie – wyznacza miejsca styku sieci miejskiej (tramwaj) z aglomeracyjną (kolej), sugerując lokalizacje przystanków (zmiana dotychczasowych, nowe miejsca). 

 Kolej aglomeracyjna będzie służyć głównie podróżom podmiejskim, chociaż w niektórych relacjach może uzupełniać sieć komunikacji miejskiej. Przystanki przesiadkowe zostaną uwzględnione w Studium, przewiduje się więcej przystanków niż dotychczas zakładano, możliwa jest ich realizacja w ramach bieżącej perspektywy finansowania unijnego (na przykład w ramach KPK). Istotna jest integracja planów kolei aglomeracyjnej z WPT. Zakłada się modyfikację planów reaktywacji połączeń kolejowych do Jelcza i Sobótki  wyliczają urzędnicy.

W ratuszu dodają, że Zespół Transportu Szynowego będzie koordynował zadania związane z realizacją WPT oraz prowadził działania promujące transport publiczny, przy wsparciu ekspertów oraz z udziałem mieszkańców miasta (konsultacje społeczne).