Autostrada A18 od granicy z Niemcami do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego gotowa gov.pl

Autostrada A18 od granicy z Niemcami do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego gotowa

FILM
Wojciech.Jenda
REKLAMA

Kierowcy mają już do dyspozycji 50 km autostrady A18 od granicy z Niemcami do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. W połowie października Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad planuje oddać do ruchu ostatni z czterech fragmentów trasy do węzła Golnice (woj. dolnośląskie). Tym samym kierowcy będą mogli korzystać z 70 km autostrady A18.

Zakończyła się przebudowa drogi DK18 na ponad 16-kilometrowym odcinku od Iłowej do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Uzyskaliśmy również pozwolenie na użytkowanie ostatnich 600 m pomiędzy mostem granicznym i węzłem Olszyna, stanowiących dopełnienie początkowego odcinka autostrady o długości ponad 11 km, oddanego pod koniec lipca br.

Kończy się przebudowa drogi, która była niechlubnym przykładem na wieloletnie zaniedbania inwestycji w naszym kraju. Zniknęły słynne „najdłuższe schody Europy”: kierowcy wjeżdżający do Polski musieli borykać się z jazdą drogą złożoną z betonowych przedwojennych płyt. Dzisiaj A18 nabrała nowej jakości i jest już drogą bezpieczną i komfortową – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Iłowa - granica województw

Oddany do użytku odcinek ma swój początek blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Jego długość to 16,2 km. 21 stycznia 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację odcinka w systemie tradycyjnym - Buduj. Głównym zadaniem wykonawcy, jak w przypadku pozostałych odcinków, było dostosowanie w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana i zastąpiona nową betonową, z jezdnią poszerzoną do 11 m, a po uprzedniej segregacji i obróbce, wykorzystana jako materiał do podbudowy drogi.

Zakres prac

Poza podstawowym zakresem prac, polegających na wymianie nawierzchni, przebudowana została część południowa węzła Iłowa wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami, skrzyżowaniem typu rondo (na połączeniu z drogą wojewódzką nr 296) oraz zmianą połączenia z istniejącą stacją benzynową.

Wybudowane zostały również drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podczyszczających, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Droga wyposażona została w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń. Powstało pięć nowych obiektów mostowych:

- dwa górne przejścia dla dużych zwierząt o szerokości ponad 60 m, oddalone od siebie o ponad 3 km, o ustroju łukowym z blachy falistej;

- dwa wiadukty w ciągu autostrady, jeden nad drogą lokalną relacji Konin Żagański – Iłowa, drugi nad linią kolejową Jasień – Miłkowice;

- most w ciągu autostrady nad rzeką Czerna.

REKLAMA

Wybudowane zostały elementy nowej oraz przebudowane istniejącej, kolidującej infrastruktury teletechnicznej. Pojawiła się m.in. stacja meteo wraz z tablicą informacyjną zmiennej treści po obu stronach autostrady oraz oświetlenie węzła Iłowa.

Z budowlanej kuchni

Droga wybudowana została w technologii betonowej. Do budowy nowej nawierzchni i obiektów jezdni południowej wykorzystano ponad 142 tysiące ton betonu (można byłoby nim wypełnić prawie 18 basenów olimpijskich). Ilość stali wykorzystana do budowy konstrukcji mostowych i wbudowana w nawierzchnię w postaci kotew i dybli wyniosła 1350 ton. Pod budowę dwóch górnych przejść dla zwierząt, które są jednocześnie największymi obiektami mostowymi na kontrakcie, wbito pale o łącznej długości ponad 11 km. Podczas całego okresu trwania budowy wykonanych zostało ponad 8,5 tysiąca badań w celu sprawdzenia, czy zastosowane materiały, technologia i jakość wykonanych prac gwarantują otrzymanie nawierzchni o pożądanych parametrach. W okresie najbardziej rozwiniętego frontu robót na budowie pracowało jednocześnie blisko 240 osób i blisko 140 jednostek sprzętowych.

Drugi etap budowy A18

Przebudowa jezdni południowej DK18, na odcinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami, w kierunku Wrocławia, jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004-2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r., jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. I właśnie tą jezdnię sukcesywnie oddajemy po przeprowadzonej modernizacji jako pełnoprawną autostradę.

gov.pl
gov.pl / Foto: Marek Pilaczyński
gov.pl / Foto: Marek Pilaczyński
gov.pl / Foto: Marek Pilaczyński

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA