Bliżej do budowy kolejnego odcinka S12 w woj. lubelskimGDDKiA

Bliżej do budowy kolejnego odcinka S12 w woj. lubelskim

REKLAMA

Do Wojewody Lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi S12 Dorohucza – Chełm. Wydanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

Przebieg trasy

Początek ponad 22-kilometrowej drogi planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Dalej połączy się ona z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji wybudujemy m.in. most, 14 wiaduktów oraz w sumie pięć przejść górnych oraz dolnych dla średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839, prowadzącą w kierunku Rejowca Fabrycznego. 

Inwestycję realizuje firma Stecol Corporation, a wartość umowy na zaprojektowanie i budowę tego odcinka wynosi 760 mln zł.

Ważny element sieci krajowej

Droga ekspresowa S12 realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Będzie to jedna z kluczowych tras, tworzących horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. 

W przyszłości połączy autostradę A1 w woj. łódzkim, przez woj. mazowieckie i lubelskie, z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Tym samym zapewni najkrótsze połączenie centralnej i zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem przejmując także międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Kijowa.

Budowa po wydaniu ZRID

REKLAMA

Wydana przez Wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Lubelski.

Dla wykonawcy uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

GDDKiA

Realizacja S12 z Piask do Dorohuska

Budowę 75-kilometrowego fragmentu trasy podzielono na cztery odcinki. Trwa budowa obwodnicy Chełma, a dla odcinków Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk, w tym roku złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji ZRID. Procedura jest w toku.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA