Budimex ruszy z pracami na południowym odcinku WOW. Pierwszy przetarg rozstrzygniętyfot. investphoto.pl

Budimex ruszy z pracami na południowym odcinku WOW. Pierwszy przetarg rozstrzygnięty

REKLAMA
Projektowaniem i budową obwodnicy od ronda w Żernikach Wrocławskich do ulicy Grota-Roweckiego zajmie się za niemal 31 milionów złotych warszawska firma. Władze województwa muszą dołożyć 2 miliony. W przypadku fragmentu do alei Karkonoskiej wciąż przedłużają termin składania ofert – tym razem do sierpnia.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozstrzygnęła 18 lipca jeden z przetargów w formule "zaprojektuj i buduj" na utworzenie południowego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia – ten obejmujący drogę od ronda w Żernikach Wrocławskich do skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego. Termin realizacji ubiegnie 30 października 2021 roku.
Zgłosiło się pięciu chętnych, wszyscy zapewnili dziesięcioletnią gwarancję. Ceny wynosiły od 30 mln 880 tys. zł brutto (Budimex S.A.) do 41 mln 189 tys. zł (Mota-Engil Central Europe S.A.). Władze województwa planowały wydać maksymalnie 28 mln 743 tys. zł (inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich), ale postanowiły dołożyć brakującą kwotę do oferty Budimeksu.
Pierwsze postępowanie na ten zakres prac DSDiK unieważniła 25 lutego. Wówczas planowała przeznaczyć na ten cel 21 mln 591 tys. zł brutto. Oferty (wpłynęły cztery) wahały się w przedziale 29 214-39 mln 15 tys. zł, przy udzieleniu dziesięciu lat gwarancji.
W marcu informowaliśmy, że DSDiK ogłosiła od razu także przetarg (z terminem zakończenia do 30 września 2022 roku) na realizację w takiej samej formule odcinka biegnącego dalej, m.in. przez Wysoką, do węzła A4 Bielany Wrocławskie (al. Karkonoska). Listę oferty mieliśmy poznać do 23 kwietnia, jednak zamawiający ciągle wydłuża ten termin. Ostatni raz zrobił to dwa dni temu – zainteresowani mogą zgłaszać się do 8 sierpnia.

Częściowo trasa dwujezdniowa

Przebieg trasy jest zbliżony do tego obowiązującego w planach miejscowych. Przy al. Karkonoskiej powstanie dwupasowe rondo, a nad linką kolejową nr 285 Wrocław – Świdnica Kraszowice – wiadukt o długości około 70 m. Następnie wykonawca wybuduje kolejne rondo z dwoma pasami (skrzyżowanie z ul. Niebieską), most nad Ślęzą, a za nim – jednopoziomowe, dwupasowe rondo (skrzyżowanie ul. Ołtaszyńskiej i Radosnej). Dalej droga o szerokości jezdni 7 m będzie przebiegać wciąż w wykopie. Nad nim (w Wysokiej) zwycięska firma utworzy kładkę dla pieszych. W Wysokiej powstaną ekrany akustyczne w formie półtunelu nad jezdnią. Na przecięciu z ul. Kutrzeby znajdzie się rondo o dwóch pasach ruchu. Ten odcinek (ok. 2,7 km) powstanie jako układ docelowy, czyli dwujezdniowy.
Fragment od ul. Kutrzeby do Grota-Roweckiego (ok. 0,9 km) wykonawca zrealizuje w wariancie przejściowymjednojezdniowym. Zostanie jednak zachowana rezerwa także pod trasę południową. W ramach inwestycji mieszkańcy zyskają także ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m o nawierzchni asfaltowej (w Wysokiej może przebiegać drogami osiedlowymi), dwie zatoki autobusowe (przy ul. Radosnej i Ołtaszyńskiej) oraz trzy parkingi po 35 miejsc każdy (w obrębie ronda przy ul. Radosnej/Ołtaszyńskiej).
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Odcinek od ul. Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich również powstanie w wariancie przejściowym z rezerwą pod trasę południową. Docelowy wariant (dwie jezdnie) ma być zrealizowany na dojazdach do rond. Oprócz budowy 2,5-kilometrowej trasy z ścieżką pieszo-rowerową wykonawca przebuduje jeszcze odcinek ul. Buforowej do granicy Wrocławia (ok. 200 m). Powstaną chodnik i ścieżka rowerowa.
REKLAMA
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Większy komfort, oszczędność czasu i szybszy rozwój aglomeracji

Kontynuowanie ciągu drogi wojewódzkiej docelowo umożliwiając objazd aglomeracji Wrocław od jego południowej i wschodniej strony zamykająca wraz z obwodnicą autostradową ring wokół miasta, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń, spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności – wyliczają urzędnicy korzyści z planowanej inwestycji.
Dodają do tego oszczędności paliwa, zmniejszenie ryzyka wypadków, skrócenie czasu podróży, zapewnienie komfortu jazdy, a także przyspieszenie rozwoju przyległych terenów. Ponadto podkreślają przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz gorzenie potrzeb podróżowania i transportu towarów "przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i środowiskiem".

Lata protestów

Protesty związane z przebiegiem WOW przez Wysoką trwają od lat. Z ich powodu zarząd województwa podzielił w styczniu ubiegłego roku realizację południowego odcinka drogi na dwie części. W kwietniu mieszkańcy ponownie mogli zgłaszać uwagi co do lokalizacji trasy, co opóźniło wydanie decyzji środowiskowej. W czerwcu doszło do sporu na linii RDOŚ-urząd marszałkowski, przez co w lipcu głos zabrał wójt gminy Kobierzyce. Decyzja środowiskowa dla przebiegu WOW przez Wysoką pojawiła się w grudniu.

Problem na odcinku Łany-Długołęka

W przypadku północnego fragmentu WOW rozstrzygnięcie przetargu nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. W czerwcu donosiliśmy, że Strabag Sp. z o.o. wykonał prace projektowe, ale z budową nie ruszył, ponieważ oczekuje dodatkowych pieniędzy. Marszałek województwa, Cezary Przybylski, doprecyzował w Radiu Wrocław, że chodzi o 70 mln zł (kwota w przetargu sięgnęła 104 mln 395 tys. zł). Dodał, że planują ogłoszenie nowego postępowania.
Materiały inwestora

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA