Ruszy projektowanie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia przez Wysokąfot. investphoto.pl

Ruszy projektowanie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia przez Wysoką

REKLAMA
Władze województwa szukały początkowo firmy, która zajmie się przygotowaniem dokumentacji i budową odcinka od ronda w Żernikach Wrocławskich do węzła A4 Bielany Wrocławskie. Zabrakło jednak ponad stu milionów złotych. Postanowiła więc znaleźć najpierw autora projektu. Biuro Contek Projekt Andrzej Met zajmie się tym do przyszłego roku za ponad dwa miliony.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozstrzygnęła 10 stycznia przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka WOW od ronda w Żernikach Wrocławskich przez m.in. Wysoką do węzła A4 Bielany Wrocławskie (al. Karkonoska). Do 28 listopada zgłosiło się ośmiu chętnych. Oczekiwali 2 mln 268 tys.-4 mln 261 tys. zł brutto. Zamawiający planował wydać maksymalnie 4 mln 93 tys. zł. Wybrał więc najkorzystniejszą, jednocześnie najtańszą, ofertę – złożoną przez pracownię Contek Projekt Andrzej Met z Kielc. Ma wykonać zadanie najpóźniej 30 czerwca 2021 roku.

Fiasko przy wyborze wykonawcy

W marcu ubiegłego roku DSDiK ogłosiła postępowanie na realizację tego fragmentu w formule "zaprojektuj i buduj". Osiem razy przesuwała termin składania ofert w związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych wykonawców. We wrześniu unieważniła przetarg, ponieważ oferty Budimeksu S.A.nie dało się otworzyć, a Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oczekiwał 168 mln 785 tys. zł brutto, podczas gdy władze województwa zamierzały przeznaczyć na ten cel najwyżej 64 mln zł. 25 września doszło więc do ogłoszenia nowego postępowania, obejmującego tylko część projektową.

Przeszło 30 milionów na pierwszy fragment

Urząd marszałkowski podpisał 29 lipca umowę na zaprojektowanie i budowę drugiego fragmentu południowego odcinka WOW, tj. drogi od ronda w Żernikach Wrocławskich do skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego. O wyłonieniu wykonawcy informowaliśmy w lipcu. Ceny wynosiły od 30 mln 880 tys. zł brutto do 41 mln 189 tys. zł. Najtańszą, jednocześnie najkorzystniejszą, ofertę złożył Budimex S.A. Władze województwa chciały przeznaczyć na ten cel 28 mln 743 tys. zł (inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich).
Przebieg trasy jest zbliżony do tego obowiązującego w planach miejscowych. Przy al. Karkonoskiej powstanie dwupasowe rondo, a nad linką kolejową nr 285 Wrocław – Świdnica Kraszowice – wiadukt o długości około 70 m. Następnie wykonawca wybuduje kolejne rondo z dwoma pasami (skrzyżowanie z ul. Niebieską), most nad Ślęzą, a za nim – jednopoziomowe, dwupasowe rondo (skrzyżowanie ul. Ołtaszyńskiej i Radosnej). Dalej droga o szerokości jezdni 7 m będzie przebiegać wciąż w wykopie. Nad nim (w Wysokiej) zwycięska firma utworzy kładkę dla pieszych. W Wysokiej powstaną ekrany akustyczne w formie półtunelu nad jezdnią. Na przecięciu z ul. Kutrzeby znajdzie się rondo o dwóch pasach ruchu. Ten odcinek (ok. 2,7 km) powstanie jako układ docelowy, czyli dwujezdniowy.
Fragment od ul. Kutrzeby do Grota-Roweckiego (ok. 0,9 km) wykonawca zrealizuje w wariancie przejściowymjednojezdniowym. Zostanie jednak zachowana rezerwa także pod trasę południową. W ramach inwestycji mieszkańcy zyskają także ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m o nawierzchni asfaltowej (w Wysokiej może przebiegać drogami osiedlowymi), dwie zatoki autobusowe (przy ul. Radosnej i Ołtaszyńskiej) oraz trzy parkingi po 35 miejsc każdy (w obrębie ronda przy ul. Radosnej/Ołtaszyńskiej).
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
REKLAMA
Odcinek od ul. Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich również powstanie w wariancie przejściowym z rezerwą pod trasę południową. Docelowy wariant (dwie jezdnie) ma być zrealizowany na dojazdach do rond. Oprócz budowy 2,5-kilometrowej trasy z ścieżką pieszo-rowerową wykonawca przebuduje jeszcze odcinek ul. Buforowej do granicy Wrocławia (ok. 200 m). Powstaną chodnik i ścieżka rowerowa.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Większy komfort, oszczędność czasu i szybszy rozwój aglomeracji

Kontynuowanie ciągu drogi wojewódzkiej docelowo umożliwiając objazd aglomeracji Wrocław od jego południowej i wschodniej strony zamykająca wraz z obwodnicą autostradową ring wokół miasta, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń, spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności – wyliczają urzędnicy korzyści z planowanej inwestycji.
Dodają do tego oszczędności paliwa, zmniejszenie ryzyka wypadków, skrócenie czasu podróży, zapewnienie komfortu jazdy, a także przyspieszenie rozwoju przyległych terenów. Ponadto podkreślają przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz gorzenie potrzeb podróżowania i transportu towarów "przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i środowiskiem".

Ruszą też prace na północnym odcinku?

Do ukończenia Wschodniej Obwodnicy Wrocławia potrzebna jest jeszcze realizacja północnego fragmentu (Łany-Długołęka). W czerwcu donosiliśmy, że Strabag Sp. z o.o. wykonał prace projektowe, ale z budową nie ruszył, ponieważ oczekuje dodatkowych pieniędzy. Marszałek województwa, Cezary Przybylski, doprecyzował, że chodzi o 70 mln zł (kwota w przetargu sięgnęła 104 mln 395 tys. zł). Doszło do zerwania umowy, a Strabag otrzymał tylko około 10 mln zł za część projektową. DSDiK ogłosiła przetarg na dokończenie zadania. Od grudnia jest na etapie oceny ofert. Zgłosiło się siedmiu chętnych oczekujących od około 165 do ok. 210 mln zł. Władze województwa planują wydać ok. 125 mln zł.
Materiały inwestora

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA