To nie koniec zamieszania. Czy WOW przebiegnie przez Wysoką?fot. Jan Augustynowski

To nie koniec zamieszania. Czy WOW przebiegnie przez Wysoką?

Aglomeracja Wrocławska
REKLAMA
Którędy będzie przebiegał ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia? Pod koniec sierpnia wrocławskie media zbiorowo doniosły, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odrzucił zażalenie mieszkańców wsi Wysoka walczących o to, by droga od Żernik Wrocławskich do Bielan Wrocławskich nie przebiegała pomiędzy ich domami. Oznaczałoby to, że ponad roczny konflikt dotyczący wytyczenia trasy został ostatecznie zażegnany. Tymczasem wiążącą decyzję w tej sprawie poznamy prawdopodobnie dopiero pod koniec roku.
To kluczowa informacja dla mieszkańców Ołtaszyna, Wojszyc czy Partynic. Odcinek, który ma stanowić remedium na komunikacyjne problemy południa miasta, będzie liczył ok. 6 km. Spory wokół tej inwestycji trwają już 15 lat i niekoniecznie widać światełko w tunelu.
Ukończenie Wschodniej Obwodnicy to od kilku lat jedna z najpilniejszych kwestii wrocławskiej infrastruktury. Od czasu oddania do użytku dwóch pierwszych odcinków drogi (od Żernik Wrocławskich do Siechnic i od Siechnic do Łan) codziennie dramatycznie zatykają się arterie prowadzące od tych tras do centrum. Wystarczy powiedzieć, że ulica Zwycięska na Ołtaszynie to dziś najwęższe gardło komunikacyjne w Polsce, a niewiele lepiej sytuacja wygląda w przypadku ul. Grota-Roweckiego czy Strachocińskiej. Ukończenie dwóch brakujących odcinków WOW pozwoliłoby odetchnąć mieszkańcom okolicznych osiedli i przekierować tranzytową część ruchu na obwodnicę.
Inicjatywa Wysoka
Sprzeciw wobec poprowadzenia trasy przez Wysoką wyraziło w 2014 roku stowarzyszenie założone przez grupę mieszkańców wsi. Jak czytamy na oficjalnym portalu Inicjatywy Wysoka, lokatorzy mocno niepokoili się o wpływ drogi szybkiego ruchu w sąsiedztwie wielorodzinnych osiedli na środowisko oraz wartość swoich nieruchomości:
W związku z planami budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia stanowczo protestujemy przeciwko jej przebiegowi przez ŚRODEK OSIEDLI WE WSI Wysoka. Sprawa budowy […] dotyczy nie tylko mieszkańców najbliżej położonych bloków, ale również pozostałych mieszkańców Wysokiej. Wybudowanie obwodnicy w tym miejscu przyczyni się do znacznego natężenia ruchu, hałasu, […] nasilenia emisji spalin, spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa w szczególności dla rozpoczętej w bardzo bliskim sąsiedztwie obwodnicy budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego, a także podzieli wieś na pół i spowoduje utrudnienia w komunikacji […]. Spowoduje obniżenie wartości naszych mieszkań.
Czas to pieniądz
Wobec zażalenia urzędnicy postarali się o przygotowanie awaryjnych wariantów trasy. Powstały w trakcie postępowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska plan B zakłada przeprowadzenie drogi przez Kobierzyce, w kierunku autostrady A4. To opcja znacznie droższa i bardziej pracochłonna.
REKLAMA
Tymczasem marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu bardzo zależy na czasie – w przypadku znacznego opóźnienia inwestycja prawdopodobnie straci dofinansowanie unijne. Aby uniknąć kłopotów, budowa powinna zakończyć się w II kwartale 2020 roku, bo jej wsparcie jest przewidziane właśnie na okres 2014-2020. Nic jednak nie wskazuje na to, by pierwsza łopata na budowie ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia miała zostać wbita w ciągu najbliższego półrocza.
Droga miałaby przebiec przez Wysoką na nasypie, z ekranami akustycznymi oraz kładkami dla pieszych. To jednak nie przekonuje mieszkańców. W tej chwili obie strony konfliktu – UM oraz Inicjatywa – mają związane ręce i mogą jedynie oczekiwać werdyktu RDOŚ. Urzędnicy są spokojni o werdykt na swoją korzyść, ale działacze stowarzyszenia nie składają broni i twierdzą, że decyzja środowiskowa to dopiero początek walki.
Najprawdopodobniej oddalenie decyzji z centrali do regionalnego ośrodka Dyrekcji Ochrony Środowiska wynika głównie z niedopatrzeń natury formalnej we wniosku o budowę, które zgłosiło stowarzyszenie.
Sprawa z punktu widzenia proceduralnego jest na etapie początkowym i  żadna decyzja nie została wydana, a jedynie postanowienie dotyczące zakresu raportu środowiskowego, które zażaliliśmy, uznając, że jest wadliwe w pewnych częściach. Natomiast GDOŚ rozpoznając nasze zażalenie wydał postanowienie oddalające. Sama decyzja środowiskowa jeszcze jest przed nami, więc spór wciąż toczymy. Inwestor powinien złożyć opracowany raport środowiskowy. Na tym etapie również możemy składać swoje uwagi/wnioski/zarzuty do przedłożonego raportu, a po ich rozpoznaniu, powinna zostać wydana decyzja środowiskowa. W przypadku gdyby była ona dla nas niekorzystna mamy prawo wnieść odwołanie do organu II instancji. […] po ewentualnym rozpoznaniu odwołania, inwestor będzie mógł wystąpić o wydanie decyzji umożliwiającej budowę drogi. Co oznacza, że przed nami kolejny etap ciężkiej pracy – wypowiadają się przedstawiciele Inicjatywy Wysoka na Facebooku i w korespondencji mailowej.
Warto pamiętać, że szczegółowe plany obwodnicy były już znane, gdy deweloperzy (nie dalej jak 15 lat temu) rozpoczynali swoje inwestycje w Wysokiej. Informacje te były też ogólnodostępne dla potencjalnych kupców mieszkań. Mimo to, członkowie stowarzyszenia zapowiadają, że w razie niepomyślnego werdyktu będą na drodze sądowej ubiegać się o odszkodowanie od Urzędu Marszałkowskiego za spadek wartości ich mieszkań i domów.
Brakujące ogniwo
Zupełnie inaczej ma się sprawa w przypadku drugiego brakującego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany – Długołęka. Już we wrześniu poznamy wykonawcę inwestycji. Wielu wrocławian z utęsknieniem oczekuje na historyczny moment, gdy umownie „zamknięty” zostanie kompleksowy projekt obwodnicy Wrocławia. Stanie się tak w chwili połączenia WOW z Autostradową Obwodnicą oraz drogą ekspresową S8. Według planów ma do tego dojść w 2020 roku. Dotrzymanie terminu zależy głównie od tego, kiedy i jak rozstrzygnie się konflikt na linii urzędnicy – Inicjatywa Wysoka.
Działacze stowarzyszenia upatrują nadziei na przeciągnięcie sprawy również Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei, która jest ostatnim organem procedującym wniosek o budowę drogi. Do końca roku ma być tam badany przede wszystkim wpływ inwestycji na ekosystem. Dopiero potem będzie mogło zostać wydane wiążące pozwolenie na realizację inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA