Promenada na Osiedlu Młodych w Świdnicy wypięknieje

Promenada na Osiedlu Młodych w Świdnicy wypięknieje

dolnośląskie
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Rozpoczynają się prace związane z przebudową promenady przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mają one związek z faktem, że obecnie istniejąca nawierzchnia i schody są w złym stanie technicznym. Miejsce to ma zmienić swój charakter i stanie się nie tylko dogodnym dojściem do budynków na osiedlu i kościoła, ale też zgodnie z intencjami mieszkańców, miejscem urokliwym i rekreacyjnym. We wrześniu ubiegłego roku projekt podlegał konsultacjom.

 

W trakcie konsultacji zapytaliśmy mieszkańców, czy chcą, by kosztowny ale efektowny potok powstał w ramach inwestycji. Większość mieszkańców odradziła skorzystanie z tego pomysłu, w związku z tym rzekę z wodą zastąpi „rzeka kwiatów”. Jesteśmy przekonani, że występujące w trakcie prac utrudnienia dla mieszkańców zrekompensuje nowa funkcjonalność promenady, z której będzie można korzystać już od połowy czerwca – zapowiada Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.

 

Pracami objęty będzie teren promenady, wraz z obecnym ciągiem pieszym o szerokości ok. 8 m, z jednoczesną likwidacją barier  architektonicznych schodów i pochylni, chodnika po wschodniej stronie terenu (równolegle do głównego ciągu pieszego), rewitalizacją terenów zielonych, wymianą instalacji oraz oświetlenia.

 

Teren, z którego będą korzystać piesi zostanie oddzielony „rzeką kwiatów” od skweru rekreacyjnego, który zostanie obsadzony zielenią w miejscu dotychczasowego chodnika. Na tym terenie zamontowane zostaną ławki, gazony kwiatowe, które usytuowane zostaną w zakątkach rekreacyjnych, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

 

Nowa promenada oprócz braku barier dla osób niepełnosprawnych zostanie wyposażona przy przejściach dla pieszych w płytki chodnikowe z „wypustkami”, które będą ostrzegały osoby niedowidzące i niewidome o zbliżaniu się do jezdni. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z nowymi latarniami, zainstalowane zostaną także energooszczędne oprawy LED-owe.

REKLAMA

 

Prace mają się zakończyć w połowie czerwca i od tego czasu będzie można korzystać z promenady. Natomiast finał samych nasadzeń ze względu na okres wegetatywny roślin jest planowany na koniec września tego roku. Według kosztorysu prace miały się zamknąć kwotą blisko 706 tys. zł, jednak w wyniku przetargu udało się wyłonić wykonawcę – firmę ROKAM, która wykona zadanie za nieco ponad 627 tys. zł.

 

Zespół doradczy o problemach przedsiębiorców

Przedstawiciele najważniejszych w mieście instytucji publicznych, stowarzyszeń biznesowych oraz firm tworzą Zespół Doradczy powołany przez Prezydenta Świdnicy. Wojciech Murdzek spotkał się z zespołem w poniedziałek, 7 kwietnia. Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta, a przede wszystkim spraw dotyczących świdnickiej przedsiębiorczości. Spotkanie w dużej części poświęcone było zagadnieniom związanym z jakością prawa w sferze działalności gospodarczej. Zaproszeni gości zgłosili liczne uwagi odnośnie przepisów prawa z nadzieją, że kolejne spotkania z parlamentarzystami, mającymi wpływ na tworzenie ustaw, przyniosą rezultaty w postaci konkretnych zmian.

 

Współpraca różnych środowisk, ze szczególnie mocną reprezentacją biznesu jest konieczna. Tylko w tak dużym gronie mamy szansę na szybką wymianę pomysłów oraz informacji przydatnych w walce z trudnościami, z którymi borykają się samorządy, firmy, jak i mieszkańcy – uważa Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

 
Podczas spotkania zapadły konkretne propozycje odnośnie przygotowania zmian w przepisach prawa, które zostaną przekazane podczas kolejnego spotkania parlamentarzystów z biznesem. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania i jest potrzeba zgłoszona przez przedsiębiorców ich kontynuacji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA