Bolków wreszcie będzie miał obwodnicę. Umowa podpisana

Bolków wreszcie będzie miał obwodnicę. Umowa podpisana

Dolny Śląsk
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie podpisała umowę z wykonawcą obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5. Wybuduje ją konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia.
Jak zapowiadają przedstawiciele GDDKiA, wykonawca na realizację zadania ma 34 miesięcy od zawarcia umowy. 
– Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Umowna wartość zadania wynosi 73 451 216,23 złotych brutto – wyliczają drogowcy.
REKLAMA
W ramach umowy, wykonawca wybuduje obwodnicę Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 o długości około 7,8 kilometra. W jej skład wejdzie droga po nowym śladzie o długości około 5,7 km, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu oraz rozbudowany odcinek drogi krajowej nr 5 o długości około 2,1 kilometra. 


Zadanie obejmuje budowę jednego węzła drogowego, 3 skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych, budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi: 3 estakady oraz 1 wiadukt drogowy, a nad drogą 2 wiadukty. Do zadania należy również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym m.in. ekrany akustyczne, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt.  – Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy do standardu sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zarządcami dróg. Wykona pełną rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad – tłumaczą w GDDKiA.
Nadzór nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem będzie pełniła firma Drogowa Trasa Średnicowa S.A..

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA