Znamy wykonawcę budowy hali serwisowej Kolei Dolnośląskich w Legnicy

Znamy wykonawcę budowy hali serwisowej Kolei Dolnośląskich w Legnicy

Dolny Śląsk
Orzech
Orzech
REKLAMA
Przetarg na projekt i budowę hali remontowej dla pociągów Kolei Dolnośląskich w Legnicy wygrała spółka Pre-Fabrykat z Karpacza. 26 października przedstawiciele wykonawcy oraz spółki Koleje Dolnośląskie, podpisali umowy i symbolicznie rozpoczęli prace w miejscu budowy nowej hali w Legnicy.
Do zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Oceniane były one pod kątem trzech kryteriów. Jednym z nich była cena, która stanowiła aż 85%. Z kolei termin wykonania inwestycji określono na 10%. Resztę punktów przetargowych, czyli 5%, uzyskać można było za okres gwarancyjny. 
Obiekt powstanie w Legnicy przy ulicy Pątnowskiej. Budynek hali serwisowej będzie przeznaczony do bieżącej obsługi taboru KD. Jednocześnie w budynku hali serwisowej będą obsługiwane cztery pojazdy.
Hala serwisowa będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, o powierzchni prawie 2500 m2. Ponad 2000 m2 przeznaczone będzie na samą halę serwisowo-naprawcza, której długość wyniesie 105 m, a szerokość 27 m. Oprócz tego w hali znajdą się pomieszczenia socjalne dla pracowników serwisu.
REKLAMA
Zamawiający wymaga, by wykonawca udzielił co najmniej 30-letniej gwarancji na trwałość konstrukcji budynków, 10-letnią – urządzeniom mechanicznym i elektrycznym. Zastrzeżono także w przetargu, że urządzenia technologiczne mają zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 5 lat, a oprzyrządowanie i systemy sterowania – w okresie nie krótszym niż 3 lata.
Termin zakończenia budowy to 30 kwietnia 2017 roku. Inwestycja będzie kosztować około 12 mln złotych i zostanie sfinansowany w pełni ze środków własnych Kolei Dolnośląskich.
Inwestycja w halę serwisową jest niezbędna, gdyż Koleje Dolnośląskie dynamicznie się rozwijają. Jak zapowiada wicemarszałek Dolnego Śląska Jerzy Michalak, do 2022 roku zakupią 20 pociągów spalinowych oraz 8 elektrycznych (pierwsze 6 wyjedzie na tory już w przyszłym roku).
Dzięki tej inwestycji Koleje Dolnośląskie nie będą już musiały zlecać prac serwisowych swoich pociągów firmom zewnętrznym, co oznacza dla samorządowej spółki kolejowej oszczędności w ciągu 10 lat rzędu 22-25 milionów złotych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA