Koleje Dolnośląskie złożyły wniosek o unijne dofinansowanie budowy nowej hali serwisowej w Legnicyźródło: Koleje Dolnośląskie S.A.

Koleje Dolnośląskie złożyły wniosek o unijne dofinansowanie budowy nowej hali serwisowej w Legnicy

REKLAMA
Jeden z największych przewoźników w Polsce – Koleje Dolnośląskie, mają szansę na pozyskanie ponad 30 milionów złotych na rozbudowę swojego zaplecza technicznego w Legnicy. Dolnośląska spółka złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej.
Środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozbudowa własnego zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru ma na celu podniesienie standardu obsługi pasażerów poprzez poprawę efektywnego wykorzystania i dostępności taboru.
Koszt budowy nowej hali serwisowej w Legnicy to kwota niemal 45 mln zł, z czego prawie 14 mln zł Koleje Dolnośląskie przeznaczą ze środków własnych. Inwestycja ma szansę na dofinansowanie kwotą niemal 31 mln zł, co przy kwocie wydatków kwalifikowanych na poziomie blisko 36,5 mln zł oznacza, że wsparcie ze środków wspólnotowych może wynieść aż 85%.
Plany rozbudowy zaplecza technicznego Kolei Dolnośląskich są związane z trwającymi inwestycjami taborowymi tej spółki. W czerwcu dolnośląski przewoźnik rozstrzygnął przetarg na dostawę pięciu nowych pociągów elektrycznych, które wyprodukuje bydgoska PESA. Dodatkowo spółka jest w trakcie postępowań na zakup składów hybrydowych i spalinowych.
– Rozbudowując legnicką bazę serwisową, chcemy w przyszłości samodzielnie wykonywać naprawy i przeglądy okresowe pociągów do poziomu P4. Dzięki temu zaoszczędzimy na serwisowaniu pojazdów kupionych kilka lat temu – podkreśla Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
REKLAMA
Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na czas wykonywania przeglądów. Zostanie on znacznie skrócony w porównaniu do obecnie stosowanych procedur serwisowych, co ma się przyczynić do skrócenia czasu wyłączenia serwisowanego taboru z bieżącej eksploatacji, w przypadku gdy przeglądy są realizowane przez inne firmy zewnętrzne.
Na początku czerwca Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej hali serwisowej. Plany spółki zakładają rozbudowę istniejącej bazy serwisowo-remontowej przy ul. Pątnowskiej 1 w Legnicy o kompleks hal wraz z ich wyposażeniem, zapewniającym swobodę napraw i przeglądów okresowych posiadanego taboru.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pracownia Projektowa F-11 z Krakowa. Koleje Dolnośląskie oczekują zakończenia prac projektowych do 31 grudnia 2020 roku, a rozpoczęcie budowy zaplecza planowane jest na III kw. 2021 r.

Zamówienie dotyczy rozbudowy obecnego zaplecza o kompleks hal przeglądowo-naprawczych wraz z wyposażeniem wymaganym do wykonywania przeglądów i napraw okresowych pojazdów użytkowanych przez KD. W tym celu niezbędne jest m.in. zapewnienie stanowiska do testowania poszczególnych urządzeń oraz możliwości montażu i demontażu podzespołów na dachu pojazdu, a także wywiązania go z wózków (i podniesienia pudeł). Dlatego inwestycja zakłada utworzenie m.in. czterech torów o długości około 120 m (dwa dla pociągów elektrycznych, a po jednym dla spalinowych oraz dla całorocznej myjni), instalacji do odciągania spalin i tokarki podtorowej. Powstaną też stacja paliw oraz automatyczna myjnia. Inwestor zakłada, że prace budowlane rozpoczną się w III kwartale 2021 roku, a skończą do 31 grudnia 2022 r.
Istniejąca hala przeglądowo-naprawcza funkcjonuje od stycznia 2018 roku. Ma trzy tory. Kompleks uzupełnia sześć dodatkowych torów (jeden w rozbudowie), magazyn o powierzchni ok. 800 mkw., dwa obiekty administracyjne (jeden nieczynny) oraz ośrodek szkolenia wraz z symulatorem.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA